Sleepwet Referendum - Waarom tegen stemmen

Door fvdberg op woensdag 14 maart 2018 21:00 - Reacties (16)
Categorie: -, Views: 4.113

In mijn omgeving hoor ik veel onbegrip over het referendum over de sleepwet.

Vooral oudere mensen snappen niet wat het issue met de sleepwet is, en begrijpen niet waarom daar een referendum over moet zijn. en hebben die mening gebaseerd op wat ze bij de NOS horen en in de krant lezen. De moeite er in te verdiepen om een onderbouwde voor of tegen stem te doen hebben ze ook geen zin in.

Wat is de sleepwet

De sleepwet of aftapwet is de benaming voor de wet waar een wetsvoorstel voor ligt. De inhoud van de wet heeft verstrekkende gevolgen voor de privacy van Nederlanders die het internet gebruiken.

De wet, die officieel “wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten” heet, moet een vervanging zijn voor de verouderde wet die volgens de overheid niet geschikt voor de tegenwoordige digitale communicatie.

Vernieuwing is toch goed?

Op zich is het goed dat er een nieuwe wet komt, de huidige is inderdaad verouderd.
Het grote probleem is echter dat de dienst te veel vrijheden krijgt binnen de wet in mijn ogen.

De wet zorgt er namelijk voor dat de kans aanwezig is dat je wordt afgeluisterd en wordt gehackt door de overheid zonder dat je verdachte bent.

Bovendien wordt alle data die wordt verzameld door de inlichtingen en veiligheidsdiensten 3 jaar bewaard. De bewaartermijn is in mijn ogen te lang. Ook denk ik dat die bewaartermijn juist de verzamelde gegevens in de praktijk onbruikbaar maakt.

Vervolgens mag de overheid deze gegevens ook delen met buitenlandse overheden waar andere bewaartermijnen gelden.

Dit delen mag zonder verdere controle gedaan worden. De data hoeft dus niet eerst geanalyseerd te worden door Nederlandse diensten. Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat jouw data en informatie zomaar bij bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid kan komen te liggen.

Door die gegevens vervolgens op te vragen is een omweg om in theorie de data oneindig lang te kunnen bewaren.

Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden

Deze wet is van toepassing op alle geautomatiseerde apparaten. Dit houdt dus in dat de overheid zichzelf toegang kan verschaffen tot al jouw apparaten. Denk bijvoorbeeld aan je telefoon, smart-tv, computer, tablet, laptop enzovoort.

Data of back-ups op een NAS, online opslag of (bedrijfs)netwerk zetten maakt dus dat ook deze gehackt mag worden en dus geïndexeerd mag worden.

het afluisteren en hacken zonder dat je verdachte bent is in mijn ogen een ernstige schending van privacy en brengt bovendien potentiële gevaren met zich mee in de toekomst.

Wat zijn de potentiele gevaren?

Om als voorbeeld te geven: De overheid kan op deze manier een beeld maken van je persoonlijkheid, politieke voorkeur en geloof. Hiermee kunnen ze bepalen of je een gevaar bent voor de samenleving.

Profiling

Wie een beetje geschiedkundig ingesteld is weet dat o.a. registratie van geloof iets is wat al eerder is misbruikt.

In januari 1941 moesten alle joden zich melden voor registratie.

Vrijwel iedereen gehoorzaamt. Want wat gebeurt er als je weigert? En waarom zou je niet uitkomen voor je afkomst?

Later maakt de registratie het de Duitsers makkelijker om de maatregelen tegen de joden uit te voeren.

Kerken en moskeeën gebruiken tegenwoordig digitale administraties, ontvangen bedragen van rekeningnummers. Dit betekend dat dit door de overheid geïndexeerd kan worden op de diverse manieren, door af te luisteren... Door te hacken... Door profielen te schetsen..

Betaal je dus aan een kerk, moskee of andere instelling/stichting/vereniging die direct te linken is aan een geloof, politieke voorkeur, of andersoortige groep dan is dat een reden om dat aan je profiel toe te voegen, en hoewel de gegevens maar 3 jaar bewaard mogen worden kan zo'n profiel ook zonder die data bewaard blijven.

Er zijn nog meer voorbeelden van profiling te noemen, maar ik beperk me even tot de al eerder misbruikte registratie van geloof. Andere voorbeelden graag in de comments.

Maatregelen om te voorkomen dat de overheid informatie over je internet gedrag vergaart

Wanneer inlichtingendiensten jouw data willen hebben lukt ze dit heus wel. Het is nagenoeg onmogelijk jezelf onzichtbaar te maken voor de inlichtingendiensten.
Er zijn momenteel wel een aantal goede opties maar zelfs onder de huidige wetgeving hebben de inlichtingendiensten al voldoende methodes om ook dan jouw data in te zien na toestemming van de officier van justitie.

Immers is ons modem in nagenoeg alle gevallen niet ons eigendom, maar van onze internet provider, Hier zit dus een backdoor op en dat is ons zwakste punt.

Om die reden ga ik deze kennis dan ook niet delen. Immers het ondermijnen van de huidige wet werkt positief voor de acceptatie van de sleepwet.

Er zijn wel een aantal methodes die ik ethish gezien graag deel omdat ik voorstander ben van vrijheid van meningsuiting, en een voorvechter van privacy ben.

De belangrijkste:

VPN

Een VPN is een zeer goede oplossing als je wilt voorkomen dat overheidsinstanties jouw dataverkeer gemakkelijk kunnen aftappen. Uiteraard moet deze VPN wel naar een land lopen waar er geen banden zijn met Nederland en een land waar loggen niet verplicht is en dus ook niet gebeurt.

Natuurlijk is het zo dat wanneer overheidsinstanties jou echt willen aftappen en informatie over jou zoeken, ze echt wel een methode vinden om jouw data in te zien.

Maar wanneer iemand in jouw wijk bijvoorbeeld verdacht is, maakt de nieuwe sleepwet het mogelijk dat ook al jouw data wordt afgetapt. Wanneer je internetverbinding via een VPN verloopt zullen ze alleen versleutelde data tegenkomen in jouw internetverkeer.

Dit is ook weer een trigger, zie het eerdere kopje profiling, In het kader waarom zou je een VPN gebruiken als je niks te verbergen hebt?

Simpel, omdat je normaal gesproken onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is, en je niet mee hoeft te werken aan je eigen veroordeling.

Om die reden is het wijs om een VPN met een automatische kill switch te gebruiken, een VPN service is door het beginpunt te blokkeren eenvoudig ontoegankelijk te maken en dus uit te schakelen.

Zonder kill switch zal je op dat moment je eigen verbinding weer gebruiken. Met als gevolg dat je data weer zichtbaar is.

Vele bedrijven gebruiken VPN om thuiswerken te faciliteren of locaties te koppelen.

Een VPN valt best wel op als je Deep Packet Inspection gebruikt en is dus redelijk eenvoudig te flaggen in een profiel. Als je niets te verbergen hebt maar enkel privacy wenst zie ik die flag niet als een groot probleem. Zeker niet als iedereen dat gaat doen.

Ook heeft de overheid daarmee nog steeds de mogelijkheid om je apparatuur te hacken, en zo toegang tot je netwerk te krijgen. Als je daadwerkelijk een potentieel gevaar bent zet een VPN ze niet buiten spel.

Nogmaals ik heb weet van andere opties die ook dat kunnen voorkomen, maar die ga ik bewust niet delen. De onderbouwing daarvan lijkt me logisch. Ook graag niet delen als reactie hierop.

Grootschalig afluisteren is niet effectief.

Bij de meeste aanslagen blijken de daders bekend te zijn bij inlichtingendiensten of bekend te staan als jihadist.

Potentiële aanslagplegers die al bekend zijn, hoeft je niet op te sporen door grootschalig het internet af te luisteren. Ook onder de huidige wetgeving is het al mogelijk gericht verdachte personen op internet af te luisteren.

De Raad van Europa heeft onderzoek gedaan naar grootschalig afluisteren en concludeert onomwonden dat "massasurveillance geen effectief middel is in de strijd tegen terrorisme of georganiseerde misdaad in vergelijking met traditionele, gerichte surveillance". Ook het doorzoeken van gegevens met profielen om terroristen te vinden is niet effectief.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateert: "Omdat elke terroristische aanslag uniek is, is het nagenoeg onmogelijk om een goed profiel te maken. In combinatie met een gering aantal aanslagen levert dit te hoge foutpercentages op."

Bij de aanslagen in Barcelona hebben de daders offline gecommuniceerd juist om ontdekking te voorkomen. De aandacht voor dit soort dreigingen kan verslappen als de AIVD druk is met het afluisteren van de rest van Nederland. Om die reden adviseer ik een VPN. De terroristen gebruiken al lang andere technieken die ik bewust niet ga noemen.

Gebrekkig toezicht

Verregaande bevoegdheden verdienen extra goed toezicht. Dat ontbreekt in deze wet.
Voor de bevoegdheden moet een speciale commissie toestemming geven, maar die mag niet alle informatie inzien en kan daarom onmogelijk een afgewogen oordeel geven.

Achteraf mag de toezichthouder CTIVD de inlichtingendiensten controleren, maar die mag weer geen bindende adviezen geven. Instanties als de Raad van State, de CTIVD en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben er op gewezen dat het toezicht onder de maat is.

Met die kritiek is niets gedaan.

In strijd met mensenrechten

Ongerichte massa-surveillance is in strijd met fundamentele mensenrechten. Afluisteren van mensen is alleen toegestaan als het duidelijk is afgebakend, zowel in tijd als in categorieën personen.

Het Europese Hof heeft in 2008 het grootschalig afluisteren door de Britse regering vanwege het abstracte begrip "nationale veiligheid" als onrechtmatig bestempeld.

Intimiderend en zelf censuur

Er gaat een intimiderende werking van de wet uit. Grootschalig afluisteren van internet zal mensen voorzichtiger maken. Je weet nooit of de autoriteiten meekijken bij wat je op internet doet.

Een onderzoek van de universiteit van Californië laat zien dat na de Snowden-onthullingen, pagina's met terrorisme-gerelateerde onderwerpen 20% minder werden bezocht.

Een ander onderzoek laat zien dat 34% van de mensen terughoudender op internet wordt door het grootschalig afluisteren.

Volgens de onderzoekster "dwingt de angst voor overheidscontrole tot een vorm van zelfcensuur die we normaal in politiestaten zien".

Oftewel het gaat in tegen de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Totalitaire infrastructuur

Met de nieuwe wet wordt een mogelijkheid geboden om een infrastructuur op te tuigen om de gehele bevolking in de gaten te houden.

Er komen aftappunten bij internetknooppunten en mogelijk bij (tech-)bedrijven of instellingen.

Er komen grote opslagsystemen bij de AIVD en software om alle gegevens van Nederlanders te koppelen en analyseren.

Dit is de infrastructuur die je verwacht in totalitaire regimes. Ook democratisch gekozen leiders kunnen die infrastructuur inzetten voor eigen doelen, zoals bijvoorbeeld de Turkse situatie laat zien.

DNA databank
Een ander gevoelig punt is de DNA databank.

Waarom geen landelijke databank met DNA van alle Nederlanders? Zou een onderzoek als dat naar de moord op Marianne Vaatstra dan niet eerder afgerond zijn geweest?

Ja. een lijst met mogelijke daders had verkregen kunnen worden als er voldoende familieleden van de verdachte al in de databank had gezeten.

Echter zijn dat er zo verschrikkelijk veel als je over alle Nederlanders filtert dat die groep zo groot is dat zelfs de dader een speld in een hooiberg was geweest.

In het boek "Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote" uit 1993 van Hans Vogels en Willy Ivits wordt bovendien ook nog eens cijfermatig bewezen dat iedereen van Karel de Grote af moet stammen.

Echter heeft ook de dader vrijwillig meegewerkt aan de oproep om DNA af te staan,

Het niet afstaan maakt je bij een dergelijk onderzoek namelijk ook verdacht. Als er geen match is blijven die over die niet hebben meegewerkt..

Oftewel Sociale druk.
Niks DNA databank.

Dit maakt dat een hele grote databank aan leggen met al ons DNA enkel een grote kostenpost is.

Bovendien is er al een DNA databank, een ieder die langer als 4 jaar celstraf krijgt moet al verplicht DNA af staan. Hierdoor is de databank van de politie al best wel fors, Indien jouw DNA-materiaal er al in zit zou dat dus zomaar een geleide kunnen zijn richting je broer of zoon.

Tegelijkertijd is onze kennis van DNA ook weer niet zo groot dat we op grote schaal profielen kunnen vergelijken, zeker niet wanneer we teveel profielen hebben. Op dit moment kan wat gezegd worden over geslacht, etnische herkomst en oogkleur, maar verder is het allemaal nog redelijk dark matter.

Een bevolkingsbrede DNA-databank is niet gewenst, niet werkbaar en zal ook onvoldoende opbrengen.

Ik hoop dat ik een ieder heb kunnen overtuigen van het nut van de tegen stem volgende week, Delen is lief!

Internationaal betalen

Door fvdberg op maandag 12 februari 2018 18:27 - Reacties (8)
Categorie: -, Views: 2.295

Je zou verwachten dat internationaal betalen steeds makkelijker en goedkoper wordt, Niets is minder waar. Ondanks het mooie SEPA systeem is er feitelijk nog niets verbeterd

Vandaag nog moest ik een bedrag overmaken naar polen in poolse zloty. Ik log in bij KNAB, en kan nergens de valuta selecteren. Navraag leerde dat ik daarvoor een formulier moest invullen en terug moest mailen.

Kosten: 15 euro plus 0,1% procent, en geen woord over de wisselkoers.

ok die 15 euro maakt het duur maar wat moet dat moet. Ik formulier ingevuld, wat blijkt: KNAB ondersteund geen SEPA overboeking in PLN.

Advies van KNAB: probeer een andere bank.

Informatie ingewonnen bij andere banken en overal worden dergelijke hoge tarieven gevraagd, wel flink lager als KNAB maar toch alle anderen ondersteunen PLN wel.

Omdat ik niet kan wachten tot ik een zakelijk account heb bij een andere bank toch eens verder gekeken. Ik kwam bij Transferwise uit.

Bij transferwise maak je een account aan, je voert de gegevens van de ontvangende partij in en kan vervolgens betalen met ideal, creditcard en nog een aantal andere opties. Transferwise is zonder extra ‘verborgen’ kosten zo als de wisselkoers die door de banken gehanteerd wordt.

Ik was uiteindelijk nog goedkoper uit ook als bij de bank met iets meer als 2 euro aan kosten.

Mijn advies? SEPA betalingen die niet in EUR gaan of andere internationale betalingen gewoon lekker via transferlink doen. sneller, gebruiksvriendelijk en veel goedkoper als via je eigen bank.

Hier kan je een account aanmaken: http://bit.ly/2EBnacc
Via deze link krijg je 1 gratis internationale overboeking (tot £500)