Dossier Rabobank - Het probleem achter de 2 eerdere posts.

Door fvdberg op vrijdag 23 november 2018 12:30 - Reacties (50)
Categorie: -, Views: 6.473

Omdat ik veel vragen krijg waarom ik 2 blogposts heb staan met open brieven aan de Rabobank en waarom de reactie mogelijkheid uit staat:

Dat heeft een reden, deze posts waren niet bedoeld voor het publiek,In dit geval waren het open brieven aan een deel van de Rabobank die onbereikbaar lijkt te zijn.

Dit begrijpt blijkbaar niet iedereen en levert het vragen op en ik wil geen politie agent spelen. daarom stond het uit.

De eerdere posts:
1. Beste Rabobank
2. Aan: Wiebe Draijer (CEO Rabobank)

Hierbij (bijna*) het gehele dossier:

* om juridische redenen zijn alleen de belangrijkste zaken hier vermeld, ook leggen we niet alle kaarten open mocht dit escaleren.

Week 52 2014

- Hypotheek in gegaan
- Gezamenlijke rekening geopend
- bedrag (+/- 2000 euro) op rekening gestort.
- Overlijdens risico verzekering afgesloten voor Frank van den Berg

Januari 2015
- Nog geen passen ontvangen.

Medio Februari 2015

- Grootste zaken verbouwing klaar (keuken, badkamer, WC, belangrijkste kamers) Verhuisd, Volledig over.
- Nog steeds geen passen ontvangen - Rabobank geeft aan dat ze die opnieuw gaan versturen.

begin Maart 2015

- Nog steeds geen passen. Rabo gebeld. Passen waren naar oude adres verstuurd.

Na controle bij Rabo bleek:

- Rekening staat op Dhr F. V te staan met daarbij de contactgegevens van mevrouw V.
- Niet de afgesproken gezamenlijke rekening.
- Adres was oude adres ipv nieuwe

Contactgegevens zouden gecorrigeerd zijn.

Half Maart 2015

Passen op naam van Dhr F. Berg, maar geen pincodes. contact met Rabo leverde op dat contactgegevens nog steeds niet goed waren.

Geconstateerd dat overlijdens risico verzekering van rekening mevrouw V. werd afgeschreven en niet van de "gezamenlijke rekening"

Rabo gevraagd dit te corrigeren.

Begin April 2015

Zaken bleken nog niet gecorrigeerd te zijn. Bij navraag bleef het stil.
- Nog steeds geen werkende passen of toegang tot de rekening.
- Einde 2000 euro op rekening in zicht ivm automatische incasso voor hypotheek op "gezamelijke rekening"

Half april 2015

- Communicatie met Rabo begint lastiger te worden, dus Ingebrekestelling verstuurd:
Omdat het zelfs na meermaals contact niet mogelijk blijkt te zijn om de zaken gewoon te corrigeren stel ik de Rabobank in gebreke.

Ik geef u 2 weken om deze problemen op te lossen.

Gelden die van verkeerde rekeningen worden afgeschreven hebben wij geen incassomachtiging voor afgegeven en daarvoor zullen we opdracht geven om dit te storneren.

Verder beroep ik mij op schuldeisersverzuim tot het moment dat alles vlekkeloos loopt.
Geen terugkoppeling gekregen.

Wel een set passen met pincodes/ verkeerde tenaamstelling

Mei 2015

Het blijft stil, wel stagneert de overlijdensrisico verzekering omdat de gelden gestorneerd zijn

Rekening is inmiddels nagenoeg leeg,
Juni 2015

eerste brieven ontvangen m.b.t. betaling verzekering, en 1e achterstand hypotheek

Betrokken medewerker blijkt niet meer werkzaam bij bank, ingebrekestelling niet terug te vinden in systeem.

Juli 2015
brieven ontvangen m.b.t. betaling overlijdensrisico verzekering, en achterstand hypotheek

Augustus 2015
brieven ontvangen m.b.t. achterstand hypotheek

Stornering overlijdensrisico verzekering ontvangen.

eerste telefoontje naar mevrouw V vanaf byzonder beheer, ze heeft aangegeven niet Dhr Berg te zijn en heeft de bank naar mij verwezen. Niets vernomen.

September 2015

Met byzonder beheer gesproken
(dhr Bram van K.)

De ingebrekestelling inhoudelijk besproken - niet vindbaar in systeem, aangegeven salaris naar rekening te zetten. maar wel een oplossing te willen voor ik de achterstand ging betalen - reactie blijft hierna uit.

Oktober 2015

betalingen hervat, byzonder beheer was weer voor rede vatbaar, want hypotheek achterstand liep niet meer op.

Aangegeven 2000 euro van de achterstand van 3200 over te maken, en het restant van 1200 nadat alles opgelost is. Akkoord op gekregen.

Medio Oktober 2015

gesprek gehad op Kantoor leiden-Katwijk met Mevrouw Lisette (*) en ontvangen met de woorden "zo u staat wel erg dicht bij een te koop bord in uw tuin" Pas na controle zag ze alle fouten, en daar ter plekke alles gecontroleerd en gecorrigeed.

November 2015 - Half 2016

Alles gaat wederom mis.

Gegevens nog steeds niet correct in systeem.
Byzonder beheer belt telkens waarom de 1200 nog niet is over gemaakt
Altijd aangegeven dat we dit pas gaan doen als alles rond is.

Bram van byzonder beheer zegt meermaals contact op te nemen met bank.

- De alles in 1 polissen op eigen initiatief aan laten maken door de afdeling verzekeringen
- De bank zelf heeft nog steeds geen contact had opgenomen.
- In de tussentijd is de onderhoudspremie van verkeerde rekening afgeschreven dus gestorneerd.

Half 2016 - eind 2016

Het blijft verdacht stil, wel gewoon doorgegaan met betalen

December 2016

Andere behandelaar op dossier bij byzonder beheer.
blokkeert op 23-12-2016 de rekening om de 1200 euro op te vorderen.

Dit kunnen blokkeren.

t/m September 2017

Byzonder beheer blijft bellen en ik blijf hetzelfde aangeven.

Wel heeft iemand van de bank geconstateerd dat de overlijdensrisico verzekering contractueel klopt maar niet goed in het systeem stond.
Contracten opnieuw opgesteld - tot 2x foutief, 3e klopte pas en is doorgevoerd.

Oktober 2017
invoering van iban naam check, salarisverwerker geeft aan dat de te naamstelling niet klopt, salaris naar andere rekening gezet, handmatig hypotheek betaald.

Om die redenen heb ik besloten om het salaris niet meer naar deze rekening over te maken. De druppel waren de problemen die i.v.m. de incorrecte te naamstelling op traden , een fout die die ik al sinds 2015 aan geef maar die pas in Oktober 2017 opgelost zijn op mijn aandringen.

November 2017
Byzonder beheer, wil de 1200 euro achterstand, aangegeven over de afspraak, aangegeven dat we willen wachten tot april wanneer de onderhoudspolis van de overlijdensrisico verzekering afgeschreven zou worden,

Dit zou niet mogelijk zijn ivm belastingdienst. na controle bij belastingdienst bleek de afspraak met byzonder beheer gewoon goed te zijn. en geen probleem te vormen, dit terug gekoppeld.


Hier werd niet op gereageerd - brief ontvangen aankondiging stopzetten financiering als er niet betaald zou worden, ik ben de boel gaan escalleren.


Januari 2018

Bank is voornemens om de stappen door te zetten dus gesprek gehad bij de bank en wat zaken besproken. er bleek geen welwillendheid.

Dit op schrift gezet:
Zo als u begrijpt heeft mijn escallatie van Oktober en November 2017 totaal geen zin gehad, en de boel alleen maar verergerd aangezien de boel alleen maar verhard is hierdoor. Om deze reden heb ik u aan de ingebrekestelling van 14-4-2015 gehouden.

Verder wil ik aangeven dat ik geen vertrouwen heb in mijn betaalrekening vanwege het contact met bijzonder beheer als mede de acties van bijzonder beheer eind December 2016 om de rekening te bevriezen en het bedrag wat open staat zonder wettelijke grond op te eisen.

Om die redenen heb ik besloten om het salaris niet meer naar deze rekening over te maken. De druppel waren de problemen die i.v.m. de incorrecte te naamstelling op traden , een fout die die ik al sinds 2015 aan geef maar die pas in Oktober 2017 opgelost zijn op mijn aandringen.

Zie de email van C. E.v R van 19-10-2017 waarbij dit voor de zoveelste keer ontkent wordt :

Tijdens ons telefoongesprek heb ik nagekeken hoe uw Rabobank Totaalrekening bij ons bekend is. Deze is geadministreerd met rekeningnummer NL67RABO030XXXXXX7 en heeft de tenaamstelling F. van den Berg. Ook de bijbehorende pas is voor mij terug te zien met dezelfde tenaamstelling.

Na een nieuw contact blijkt ook Mevrouw Edam van Rijsbergen het niet goed gezien te hebben.

Zie de email van E D-Ms van 23-10-2017 waarbij ze dit wel heeft geconstateerd en heeft gecorrigeerd.

Naar aanleiding van ons telefoongesprek heb ik de tenaamstelling van uw Rabo Wereldpas en RaboCard gewijzigd van F. van Berg naar uw juiste naam, dus F. van den Berg. In de bijlage bij deze email zit de gewijzigde overeenkomst.
Tevens heb ik de incassoblokkade die op uw rekening stond verwijderd.

Dit is een voorbeeld waar ik een probleem aan geef dat daadwerkelijk bestaat, maar dit ontkent wordt door de Rabobank.

Mijn voorstel aan u is om de hypotheek, verzekeringen en rekeningen per 31-12-2017 te beëindigen en per 1-1-2018 opnieuw aan te gaan maar dan conform de afspraken zo als oorspronkelijk gemaakt bij het aan gaan van deze hypotheek.
Vandaag heb ik bovenstaande zaken besproken met de Rabobank. Ik ga er van uit dat wij binnen 14 dagen elkaar de hand kunnen schudden.
Hier op kreeg ik een mail terug van Dhr van der P. dat ik het maar uit moest zoeken met byzonder beheer. Byzonder Beheer geeft geen respons.

Februari 2018

Rekening is leeg, Bank draait alles aan automatische incasso's terug wat terug te draaien is om de hypotheek af te kunnen schrijven. Dit gaat door tot en met Maart. Alle verzekeringen zijn hierdoor beëindigd ivm niet betalen

Maart 2018 - de zaak is geescalleerd en er komt een voorstel van mevrouw C. de Z, Ons voorstel wil ze geen gehoor aan geven, we worden feitelijk met de rug tegen de muur gezet.

Mei 2018 - September 2018
We moeten wel mee werken en maken afspraken met byzonder Beheer
Wij moeten de hypotheek weer gaan betalen, en de rekening aanvullen.
- Er wordt een deel geherfinancierd en een deel wordt kwijtgescholden.

- Wij werken hier in beginsel aan mee tot we merkten dat aan ons deel geen gehoor werdt gegeven

- Er is geen alles in 1 polis meer
- De overlijdensrisico verzekering loopt nog steeds niet
- Hoewel de rekening inmiddels een gezamelijke rekening is heeft mevr. V nog steeds geen passen

Met andere woorden: Alles waar de ingebrekestellingen op liggen is niet op orde.

We zijn dus gestopt met meewerken. Hier op heeft de bank haar deel van de afspraken terug gedraaid en is over gegaan tot waar ze in Januari 2017 mee begonnen zijn. En wij zijn terug bij de stand van 1-1-2016.

Hier op een ingebrekestelling verzonden:
Oegstgeest, 10-10-2018
N.a.v. Uw brieven d.d. 01-10-2018

Bijlagen: Ingebrekestellingen: 09-01-2018, 14-4-2015, Email B van der P 10-01-2018
Beste Rabobank
Omdat het zelfs na meermaals contact niet mogelijk blijkt te zijn om de zaken nu eindelijk eens conform de contractuele afspraken te krijgen bent u als Rabobank nog steeds in gebreke.
Daar alles tot op heden nog steeds niet conform de contracten loopt en dit onmogelijk gemaakt wordt door u beroepen wij ons nog steeds op het u aangezegde schuldeisersverzuim. Zie bijlage ingebrekestellingen 09-01-2018 en 14-4-2015.
Dit houdt o.a. in dat u wettelijk gezien, zolang u niet uit gebreke komt u op geen enkele wijze over mag gaan op het vorderen van dit geld alsmede niet over mag gaan tot het doen van de aangekondigde BKR registratie zo als gesteld in de brieven van 01-10-2018.
Ook delen we u bij deze nogmaals mede dat we u volledig verantwoordelijk stellen voor alle schade en kosten die uit uw acties voort zijn gekomen dan wel nog zullen komen.
Op het voorstel van 09-01-2018 is door u niet binnen de gestelde termijn van 2 weken gereageerd
De email van Dhr B van der P (Zie bijlage “Email B van der P 10-01-2018”.) van 10-1-2018 n.a.v. Het gesprek tussen hem en Frank van den Berg op 09-01-2018 is geenszins een antwoord op deze ingebrekestelling.
Ook hebben de gesprekken met Mevr. de S van Byzonder Beheer geen effect gehad.
Het enige behaalde resultaat is dat de betaalrekening nu eindelijk op beider namen staat. Wel zijn er met deze actie meerdere nieuwe problemen ontstaan, te weten:
Deze en/of rekening kan niet zo als je van een dergelijke rekening mag verwachten worden gebruikt door Mevr. V daar zij nooit bijbehorende betaalpassen en pincodes heeft ontvangen.
Het argument van Mevr. de S hier op was dat Mevr. V. er via het inloggen met de pas van haar eigen Rabobank rekening bij zou kunnen omdat de en/of rekening daar aan haar eigen betaalpakket gekoppeld staat en ja, via die weg kan ze het saldo en rekeningoverzicht bekijken, of een betaal opdracht authoriseren. Echter kan Mevr. V de rekening hiermee niet als PIN/betaalrekening gebruiken, bijvoorbeeld om direct de boodschappen te betalen dan wel contant geld op nemen via een pinautomaat.
Ook de passen van Dhr Van den Berg staan nog steeds op de verkeerde naam, Te weten: Dhr. Van Berg. hoewel de rekening qua naam al goed in het systeem staat (zie Ingebrekestelling 09-01-2018) zijn er nooit kloppende passen verstrekt, Deze staan nog steeds op F. van Berg. Dit terwijl deze passen (Pin/mastercard) op F. van den Berg en/of mevr.. V. horen te staan. Dat de eerder verstrekte pas in het verleden wel heeft gewerkt doet hierbij niet ter zake.
Op dit moment zit er wederom een incassoblokkade op de rekening , en beide passen, zowel de mastercard als de pinpas zijn onbruikbaar. Kortom: er is door ons beiden geen gebruik te maken van de rekeningen.
Verder is het huis ook niet op de met de Rabobank overeengekomen polissen verzekerd. Deze zijn inmiddels beëindigd door ons dan wel Interpolis.
Hierbij stellen we de Rabobank volledig aansprakelijk voor schade die hierdoor niet afgedekt is.
De enige persoon die we blijkbaar mogen contacteren binnen de Rabobank , Mevr. De S blijkt ons ook niet verder te kunnen helpen. (te weten: Niemand anders wil ons te woord staan, en we worden altijd naar Mevr de S doorverwezen of doorverbonden) indien er zaken gedaan moeten worden blijkt zij dit vervolgens niet zelf te kunnen doen, of het systeem staat haar in de weg.
Er is door mevrouw de Zwart wel een poging gedaan om een pleister te plakken. Echter is deze pleister met de brieven van 1-10-2018 van de zwerende wond getrokken waarmee de situatie weer terug is bij hoe deze op 09-01-2018 was.
deze is in behandeling genomen als klacht.... en belegd bij Mevrouw de S.

Vervolgens is Mevrouw de S gewoon door gegaan met de procedures.

Dit omdat we niet telefonisch contact opgenomen zouden hebben... een ingebrekesteling per brief is blijkbaar geen contactvorm.
Betreft: Uw brief “achterstand op lening 3xxxxxxxx3” van 18-10-2018
Bijlage: Ingebrekestelling 11-10-2018, Brief: “Ontvangstbevestiging van uw klacht 12-10-2018” , brief “Achterstand op lening 3xxxxxxx3”
Beste Rabobank,
Mevrouw de S stuurt ons een brief waarin ze aan geeft dat u als Rabobank de lening wil gaan opeisen. U geeft ons hier in 14 dagen om de lening terug te betalen of om het huis in de verkoop te zetten. Dit doet u omdat wij geen contact met u zouden hebben opgenomen. Dit is niet waar. Zie bijlage: “Ingebrekestelling 11-10-2018”. Deze brief is vreemd genoeg bevestigd als klacht door mevrouw N. V belegd bij Mevrouw de S. Zie bijlage Brief: “Ontvangstbevestiging van uw klacht 12-10-2018”
Mevrouw de S waarbij de klacht belegd is, dat is ook de afzender van de brief “Achterstand op lening 3xxxxxxxxxx3” Overigens, Sinds wanneer is een ingebrekestelling te behandelen als een klacht?
Als het een klacht was, dan was een ingebrekestelling niet noodzakelijk. Het klachtenstadium waren wij op 14-4-2015 al voorbij.
Op 14-4-2015 bent u namelijk al in gebreke gesteld en is u schuldeisersverzuim aangezegd.
Hier heeft u niets mee gedaan. Ook de ingebrekestelling van 09-01-2018 is niets mee gedaan.
En tot slot pakt u ook de ingebrekestelling van 11-10-2018 wederom niet correct op.
Met betrekking tot de brief “Achterstand op lening 3xxxxxxxxx3”: U kunt helemaal niets opeisen daar het schuldeisersverzuim van toepassing is tot het moment dat alles vlekkeloos loopt. Wij gaan er van uit dat u tijdig zult reageren op de ingebrekestelling van 11-10-2018, te weten: uiterlijk 26-10-2018, en gaan er van uit dat verdere stappen niet noodzakelijk zijn.
Wanneer dringt het bij de Rabobank door dat het in deze kwestie niet gaat om de lening niet kunnen of niet willen betalen, Maar dat wij recht hebben op de diensten en goederen die afgesproken zijn in ons contract. Het is niet meer dan logisch dat er niet betaald wordt voor niet/niet correct geleverde diensten/goederen in welke vorm dan ook. Daarnaast heeft u als bank een zorgplicht. Met enkel het financiële deel behandelen wordt het echte probleem niet opgelost dan wel opgepakt.
Hier op kwam 1 dag voor de deadline van de ingebrekestelling een schrijve dat mevrouw de S de ingebrekestellingen naast haar neer legt. Mevrouw gat ook gewoon verder met haar procedure.
intussen na pogingen om met de bank in gesprek te raken een gebedsverbod gekregen, en alle telefoonnummers zijn afgerouteerd.

hier op de volgende mail verstuurd aan de rabobank
Oegstgeest, 20-11-2018
Betreft: Escalatie dossier Van den berg / V

Beste Rabobank,

Hierbij delen wij u mede dat wij u aan de ingebrekestellingen houden.
Wij gaan ons huis niet te koop aanbieden aan de woningbouwvereniging dan wel de vrije markt
Ook gaan wij niet akkoord met het enkel schriftelijk mogen communiceren als mede de blokkade op ons telefoon nummer. Verder willen wij gewoon op Kantoor Leiden – Katwijk kunnen komen en daar normaal te woord te worden gestaan als mede gewoon normaal de bank kunnen bellen.

Zolang u alle mogelijkheden tot contact frustreert voelen wij ons nergens toe verplicht.
Dit komt voort uit het feit dat u op 14-4-2015 schuldeisersverzuim aangezegd is. Hiermee is automatisch de opschorting van onze betaalverplichting tot het moment dat u uit gebreke komt. Dit is geen kwijtschelding van.
Ook hier bent u van op de hoogte gesteld. Wij hebben altijd aangegeven dat het geld het probleem niet is, het is niet dat wij niet willen betalen maar dat we de problemen opgelost willen zien.

Waar u vandaan heeft dat wij niet willen betalen is ons een raadsel. Het van ons blijven eisen dat we maar moeten gaan betalen en maar zien of e problemen daadwerkelijk opgelost gaan worden is natuurlijk geen oplossing.

Wij hebben meermaals geprobeerd om het probleem op te lossen met elkaar maar komen elke keer in hetzelfde stramien: wij moeten ons aan afspraken houden, de Rabobank blijkbaar niet. Wanneer wij de bank er op aanspreken gaan alle vormen van communicatie dicht en staan wij met onze rug tegen de muur.

Mevrouw de S doet net al of wij onwillens zijn, terwijl wij in beginsel ons aan de gemaakte afspraken gehouden hebben tot wij concludeerden dat zij dit namens Rabobank zelf niet deed.

Zelfs manieren aandragen om te betalen op een manier waarbij de ingebrekestelling gerespecteerd wordt in ruil voor verwijdering van de BKR zodat jullie je geld hebben en wij de kans om het huis te verkopen en iets anders terug te kopen werd niet geaccepteerd met de opmerking dat we maar moesten gaan huren.

Het is te belachelijk voor woorden dat 1 persoon binnen de Rabobank wegens een inmiddels persoonlijke vete in staat is om iemand zijn toekomst te verspelen terwijl wij altijd welwillend zijn geweest, en het graag willen oplossen. Zelfs met water bij de wijn.

Mevrouw de S wil alleen maar geld zien en wil helemaal niets oplossen.
Dit geeft ze o.a. aan met het aangeven dat ze de ingebrekestellingen naast haar neer legt.

De enige nog mogelijke oplossing is de oplossing gesteld in de brief van 9-1-2018.

"Mijn voorstel aan u is om de hypotheek, verzekeringen en rekeningen per 31-12-2017 te beëindigen en per 1-1-2018 opnieuw aan te gaan maar dan conform de afspraken zo als oorspronkelijk gemaakt bij het aan gaan van deze hypotheek.

Hier heeft de Rabobank destijds 14 dagen voor gekregen, en geen gehoor aan gegeven. Toch is dit de enige mogelijke weg aangezien alle pleisters die hierna geplakt zijn tot niets hebben geleid behalve enorm veel frustratie beiderzijds . Daarom stellen wij deze opnieuw en op dezelfde datum.
Ditmaal is het echter geen voorstel. Dit is de enige oplossing. omdat 1-1-2018 voorbij is gegaan zonder actie stel ik de nieuwe datum op 1-1-2019.
Het geld wat betaald is na 1-1-2018 kunt u terug storten op de nieuw aan te maken gezamenlijke rekening. de oude mag u beëindigen. het negatieve bedrag hier op kunt u verrekenen met de bedragen die u terug gaat storten.

De verzekeringen(overlijdens risico en de alles in 1 polis) mogen hier ook van af schrijven.
Verder verwachten wij 2 sets nieuwe passen, zowel voor Mevrouw V als voor Dhr van den Berg

Wij verwachten vandaag voor 17:30 een telefoontje dat het geregeld is op het telefoonnummer van Dhr van den Berg, 06-xxxxxxx Mevrouw V is vandaag aan het werk tot 21:00.

Wanneer bovenstaande acties gedaan zijn gaan we akkoord met het niet terug ontvangen van de betaalde rente vanaf 14-4-2015 waar wij conform het schuldeisersverzuim recht op hebben.
tot op heden blijft elke vorm van reactie uit, ook zijn alle blokkades nog steeds van toepassing als mede het verbod om naar de lokale bank te gaan.

Na uitblijven van de gevraagde reactie op deze brief is de volgende verstuurd:
Beste Rabobank, Beste mevrouw de S

Daar u niet voor 17:30 gereageerd heeft vinden wij heel erg kwalijk.

Conform de wet:

Boek 6
Artikel 61
1. Verzuim van de schuldeiser maakt een einde aan verzuim van de schuldenaar.
2. Zolang de schuldeiser in verzuim is, kan de schuldenaar niet in verzuim geraken.

Artikel 62
1. Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen.

In dit geval is er absoluut sprake van schuldeisersverzuim.
Zo als aangegeven bent u al sinds 14-4-2015 in gebreke. zo lang u niets op lost blijft dit verzuim van kracht en kunt u ons niet in gebreke stellen.
Verder wil ik u wijzen op de Jurisprudentie ECLI:NL:HR:2016:2227

Schuldenaar is tijdens schuldeisersverzuim in beginsel geen bedongen rente verschuldigd

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2227
(i) De bedongen rente die de schuldenaar tot de leveringsdatum van een zaak verschuldigd is, loopt in beginsel niet gedurende het schuldeisersverzuim (art. 6:58 e.v. BW).

U kunt het deel aflossing van ons verlangen nadat het schuldeisersverzuim is opgeheven, echter alle rente die wij hebben betaald zult u terug moeten betalen. Wanneer wij gaan rekenen met de betaalde rente en verschuldigde aflossing komen we op dat moment op een positief bedrag uit.

Ons voorstel naar u was dus heel erg royaal.

En met betrekking tot uw aanzegging over het opzeggen van de financieringsrelatie per 29-11-2018: Zolang het schuldeisersverzuim loopt kunt u de financieringsrelatie wettelijk niet opzeggen. zie Art. 6:266 Bw U zult eerst aan uw contractuele verplichtingen moeten voldoen.

Hier waren we in December 2016 zo dichtbij toen uw afdeling besloot niet tot het moment dat de onderhoudspremie van de overlijdens risico verzekering afgeschreven zou worden te wachten. Hadden ze dit wel gedaan dan had er geen enkel probleem geweest.

Nu is er het tegenovergestelde bereikt. Dat u dit vervolgens als "oude koeien" heeft bestempeld is voor ons de druppel geweest terwijl dit is waar het feitelijk om draait. Wij willen gewoon wat we afgesproken hebben. Niets meer en niets minder

Wij als eerlijke burgers gaan er namelijk van uit dat ook u als bank gewoon de wet volgt. helaas is dat tot op heden niet zo.
Tot op heden hult de Rabobank zich in stilte.

Volgende: Aan: Wiebe Draijer (CEO Rabobank) 11-'18 Aan: Wiebe Draijer (CEO Rabobank)

Reacties


Door Tweakers user Frozen, vrijdag 23 november 2018 12:49

Ik ben geen jurist maar heb regelmatig te maken gehad met vrij gecompliceerde zaken, dit is zo'n zaak waarbij eigenlijk alleen een rechter nog uitspraak kan gaan doen.

Het lijkt mij een enorme storm in een glas water. Eigenlijk komt het er alleen op neer dat er problemen zijn ontstaan omdat er een fout zit in het systeem met betrekking tot namen en rekeningnummers.

[Reactie gewijzigd op vrijdag 23 november 2018 12:52]


Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 23 november 2018 12:51

Frozen ik stuur je even een PB

Door Tweakers user KrazyJay, vrijdag 23 november 2018 12:52

Loop toch niet zo te klooien en haal een echte advocaat in huis die er verder mee gaat. Jij bent te ver heen om emotie van de verstandigste handelswijze te scheiden, en wellicht dat er bij de Rabobank een medewerker met pinda-allergie liever een boterham met Calvé eet dan jou aan de lijn krijgt vanwege de manier van communiceren.

Een ingebrekestelling doet verder niet veel als je er niemand iets mee laat doen.

Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 23 november 2018 12:56

Dat zal vast KrazyJay maar dat hebben ze zelf in de hand gewerkt.

Maar ja ik heb juridische ondersteuning.

Overigens kan een opmerking als die over die Boterham met Calvé en reden zijn om je de toegang tot de bank te ontzeggen...

[Reactie gewijzigd op vrijdag 23 november 2018 12:58]


Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 23 november 2018 13:01

Frozen schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 12:49:Het lijkt mij een enorme storm in een glas water. Eigenlijk komt het er alleen op neer dat er problemen zijn ontstaan omdat er een fout zit in het systeem met betrekking tot namen en rekeningnummers.
Klopt helemaal. Die analyse is geheel correct.

Door Tweakers user woekele, vrijdag 23 november 2018 13:49

Eindelijk kan ik reageren...

HET IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN DE RABOBANK!

Phew... die moest er al een tijdje uit :)

Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 23 november 2018 14:15

Luchtte het op?

Door Tweakers user PolarBear, vrijdag 23 november 2018 14:40

fvdberg schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:01:
[...]

Klopt helemaal. Die analyse is geheel correct.
Waarom laat je dit dan in hemelsnaam zo escaleren? De manier waarop je het beschrijft komt op mij over als zoekend naar de confrontatie. Zelfs al doet de bank alles verkeerd dan nog zit je op een kansloze weg.

Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 23 november 2018 14:44

Ik heb het niet zo laten escaleren, dat heeft de bank zelf gedaan door het dossier door te zetten naar bijzonder beheer die vervolgens alleen maar met geld bezig is geweest in plaats van oplossingen. en ook de methodes om dat geld te halen zijn steeds zwaarder geworden. Zolang je betaald hoor je niets en zodra je tegen ze in gaat breekt letterlijk de pleuris uit, Dit is niet de afdeling die ze claimen te zijn. ze doen alsof ze je willen helpen maar eigenlijk willen ze alleen maar geld zien.

Bijzonder beheer is letterlijk de reden dat dit dossier geëscaleerd is. Dit hele dossier had daar nooit mogen belanden.

Issue is dat de medewerkers van de lokale kantoren blijkbaar niets meer mogen met zo een dossier, dus ook de fouten, hoe zichtbaar ook mogen ze niet zo zonder toestemming oplossen. en als bijzonder beheer ze (letterlijk) toe snauwt dat "ze zich er niet mee mogen bemoeien" ja dan is zo een dossier feitelijk klaar.

[Reactie gewijzigd op vrijdag 23 november 2018 15:20]


Door Tweakers user i-chat, vrijdag 23 november 2018 18:56

Ik weet niet wie jouw advocaat is in deze maar bij ons zou er 2.jaar geleden al een dagvaarding zijn verzonden.

Door Tweakers user wheez50, vrijdag 23 november 2018 19:34

Eerste foutje: in gebreke stelling altijd aangetekend verzenden. Email is niet genoeg.

Twee: Denk aan je hart en laat een professional dit uitklooien.

Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 23 november 2018 19:45

wheez50 schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 19:34:
Eerste foutje: in gebreke stelling altijd aangetekend verzenden. Email is niet genoeg.

Twee: Denk aan je hart en laat een professional dit uitklooien.
Ze zijn persoonlijk afgegeven op het bankkantoor inc handtekening voor ontvangst en gemaild naar de betrokken personen.
en idd mijn hart.

[Reactie gewijzigd op vrijdag 23 november 2018 19:45]


Door Tweakers user TommyboyNL, vrijdag 23 november 2018 19:45

Zonder inhoudelijk in te gaan op de issues die jij en de Rabobank met elkaar ervaren, moet ik je complimenteren met dat je naar mij (en vast ook anderen) geluisterd hebt en de achtergrond van je vorige blogposts hier uit de doeken doet.

Door Tweakers user netmeester, vrijdag 23 november 2018 20:25

Er vanuit gaande dat alles klopt wat je aangeeft: dit ziet er heftig uit.

Zelf zit ik ook bij de Rabo, maar heb (nog) geen hypotheek. Bij ons in de regio is het eigenlijk vanzelfsprekend dat je eens bij de Rabobank gaat informeren als je een hypotheek wilt (eigenlijk voor alles - platteland hier...)
Ik ga er voor het gemak van uit dat veel tweakers geen Facebook hebben vanwege bij tweakers bekende redenen, en dan is dit misschien een mooie manier om je relaas wereldkundig te maken - mogelijk helpt het ook nog dat je op de voorpagina van Tweakers hebt gestaan met je post (zo ben ik er bij uitgekomen in ieder geval).

Simpel geredeneerd lijkt mij dat een groot deel van de tweakers-community een interessante doelgroep is voor banken (want ze hebben gemiddeld genomen een goed salaris in een branche die goed loopt). Jouw post lijkt mij dus erg slechte reclame voor de Rabo.
Ikzelf zou in jouw situatie waarschijnlijk stuiterend van gif door het leven gaan. Hopelijk geeft deze blog je een betere onderhandelingspositie, hoewel het niet nodig zou moeten zijn... Als de ingrediënten van 'praten' en 'welwillendheid' aanwezig zijn zou je in overleg verdorie overal uit moeten kunnen komen.

Als 'hypotheek-geïnteresseerde' blijf ik dit topic wel ff in de gaten houden.Succes met je situatie!

Door Tweakers user Puch-Maxi, zaterdag 24 november 2018 00:55

Het is tijd voor een andere bank.

Door Tweakers user Arnold, zaterdag 24 november 2018 08:21

Rabobank en hun systeem... ze kunnen het echt niet. En altijd zijn er mensen weggegaan.... en niemand heeft echt de machteging om je te kunnen helpen of durft geen verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb ook een bizar verhaal wat gevoed werd door onderlinge slechte samenwerking tussen de particuliere en de zakelijke tak. Tijdens dat conflict gebeurde er zelfs dit bij ‘mijn’ vestiging: : https://www.quotenet.nl/N...bobank-een-miljoen-154888 ... top bank... speciaal beheer kwam er ook niet uit. Uiteindelijk

Nee... voor mij nooit meer Rabobank. Uiteindelijk uitgekomen, maar ook maanden en maanden frustratie die ze niet snapten. Altijd weer ‘maar het systeem....’

Door Tweakers user Erwin, zaterdag 24 november 2018 11:13

i-chat schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 18:56:
Ik weet niet wie jouw advocaat is in deze maar bij ons zou er 2.jaar geleden al een dagvaarding zijn verzonden.
Wel lekker vaak een factuur sturen zo :+
woekele schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:49:
Eindelijk kan ik reageren...

HET IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN DE RABOBANK!

Phew... die moest er al een tijdje uit :)
Dit!! En nu een advocaat aan het werk zetten. Of SBS6 bellen en het blog doorzetten :*) .

[Reactie gewijzigd op zaterdag 24 november 2018 11:14]


Door Tweakers user fvdberg, zaterdag 24 november 2018 11:29

de campingzender... ja... dat is ook wel een idee, is wel in de stijl van het blog.

Door Tweakers user Powermage, zaterdag 24 november 2018 16:24

Beetje advocaat van de duivel, maar geen hypotheek betalen omdat een betaalrekening naamstelling niet helemaal knopt lijkt mij persoonlijk een vrij zwaar middel, daarmee ben je zelf ooit van een vlieg een olifant te maken, en vervolgens word je in de porseleinkast gezet....

Door Tweakers user T-Forever, zaterdag 24 november 2018 16:37

En dan heel je hypotheek met de naam van een andere betalen, grote kans dat je dan problemen met de fiscus krijgt, en je nogmaals mag gaan aftikken ;)

Door Tweakers user fvdberg, zaterdag 24 november 2018 18:49

Powermage schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 16:24:
Beetje advocaat van de duivel, maar geen hypotheek betalen omdat een betaalrekening naamstelling niet helemaal knopt lijkt mij persoonlijk een vrij zwaar middel, daarmee ben je zelf ooit van een vlieg een olifant te maken, en vervolgens word je in de porseleinkast gezet....
Dat is de reden dat we altijd gewoon hebben betaald, zo dachten we ook.
Maar sinds het geëscaleerd is maken we het naar onze spaarrekening over. we kunnen het dus zo betalen als de problemen opgelost zijn

Feitelijk hebben we van de afgelopen 3,5 jaar 3 jaar gewoon volledig aan de Rabobank betaald. ondanks het schuldeisersverzuim wat van kracht is. in de periode dat gewoon betaald is heeft de Rabobank niets maar dan ook niets met de bestaande problematiek gedaan. nee ze hebben alleen alles wat opgelost is feitelijk weer laten klappen.

Betalen is dus bewezen geen middel om tot een oplossing te komen.

Dit is waar schuldeisersverzuim voor bedoeld is. echter de andere kant... de Rabo heeft geen recht op de verschuldige rente...… en dat doorgerekend maakt dat wij nog geld krijgen van de Rabo daar we meer rente als aflossing betalen. zelfs als je het deel wat open staat mee rekent.

Niet dat het ons daar om gaat nee verre van, wij willen gewoon wat we eind 2014 hebben afgesproken, maar als de Rabobank principieel gaat doen... tja dan doen wij dat ook.

[Reactie gewijzigd op zaterdag 24 november 2018 19:04]


Door Tweakers user 3x3, zaterdag 24 november 2018 20:32

"als de Rabobank principieel gaat doen... tja dan doen wij dat ook."

Als je dat blijft doen zoals je dat in het verleden hebt gedaan, kan het een hele dure hobbie worden. Maar daar kies je zelf ook voor natuurlijk.

Door Tweakers user fvdberg, zaterdag 24 november 2018 23:56

Ik wil zo principieel helemaal niet zijn 3x3, en dure hobby? dit is geen hobby, dit is een al 4 jaar durende nachtmerrie

ik wil gewoon dat het hele verhaal goed gaat lopen. en in mijn optiek is dat gewoon een kwestie van alles doorstrepen na 31-12-2017, De Rente er voor en geld wat daarna betaald is van de hypotheek af trekken en per 1-1-2019 opnieuw beginnen.

Het huidige proces kent alleen verliezers.

Door Tweakers user jantje112, zondag 25 november 2018 08:58

0900-BELADVOCAAT

Door Tweakers user Transportman, zondag 25 november 2018 11:08

Had het niet veel simpeler geweest om een nieuwe gezamenlijke rekening te openen en alles daarop over te zetten? Dit had de Rabobank zelf kunnen/moeten voorstellen toen ze er niet uit kwamen, maar jij had dat ook voor kunnen stellen i.p.v. meteen met ingebrekestellingen en schuldeiserverzuim te gaan strooien. Want op het moment dat je daarmee gaat komen, dan laat je de boel bewust escaleren. Nu weet ik niet hoe de communicatie "lastiger" begon te worden, maar ik zie het na die ingebrekestelling eigenlijk alleen maar verder afglijden.

Zo een oplossing is zeker niet ideaal, maar volgens mij gebeurd er nog vrij weinig op die rekening en zou het een prima oplossing kunnen zijn.

Verder, ik weet niet wat voor juridische hulp je hebt, maar deze en je vorige 2 blogposts maken je positie niet echt sterker. Ik krijg het beeld van een drammende klant die zo gefrustreerd is dat die niet helder meer na kan denken en er eigenlijk niet eens meer uit kan komen omdat normale communicatie niet meer mogelijk is vanuit die frustratie. Ik zou zeggen, verwijder je blogposts en zorg dat je de communicatie weer op een normale manier kan krijgen. Wil Bijzonder Beheer alleen maar schriftelijk communiceren, dan doe je dat. Stel je daarin welwillend op en niet met een instelling van "Ik ga pas iets doen als jullie iets doen", want met je huidige houding ga je er niet komen. Laat ook eerst een ander even die communicatie lezen, je hebt juridische hulp, die zou dat prima kunnen doen (of het moet juist die juridische hulp zijn geweest die het nog verder heeft laten escaleren).

Door Tweakers user jip_86, zondag 25 november 2018 12:46

Lijkt wel structureel. Vriend van me heeft het ook steeds aan de stok met ze. Gelukkig minder erg, maar wel weer gedoe. Hier ook op Tweakers wel eea gelezen waardoor ik zelf Rabobank al niet eens overwegen heb. Wens je veel sterkte toe.

Door Tweakers user ybos, zondag 25 november 2018 16:28

Persoonlijk vind ik het niet zo handig dat het niet veel eerder uit handen gegeven is.
Je probeert "sjieke" brieven te schrijven met een soort van juridische taal met vele spelfouten en termen die niet in een zakelijke brief thuishoren.

Om dan de boel als laatste redmiddel online te gooien werkt denk ik alleen maar averechts. Beter een advocaat of bemiddelaar inzetten om zo tot een oplossing te komen.

Waarschijnlijk zat je rechtsbijstand bij interpolis en die is opgezegd :+

Door Tweakers user fvdberg, zondag 25 november 2018 17:50

ik probeer geen sjieke brieven te schijven. en zeker niet zakelijk. en juridische taal? een quote uit het wetboek... en spelfouten? dat kan me dus echt niet boeien. het gaat om de inhoud.

Overigens is het online gooien niet een laatste redmiddel. eerder een waarschuwing voor anderen. Je leert de bank namelijk pas echt kennen nadat je getekend hebt.

[Reactie gewijzigd op zondag 25 november 2018 17:51]


Door Tweakers user ExtendedCaesar, maandag 26 november 2018 10:14

Hi Frank, heb je beide blogs voorbij zien komen. Beide gelezen, en bij beide had ik de neiging om te reageren (heb zelf vaak van dit soort brieven mogen lezen, zij het gericht aan een ander dienstverlener). Fijn om nu meer context te hebben.

Hoewel het mijn persoonlijke mening is, dat dit veel te ver uit de hand gelopen is heb ik natuurlijk makkelijk praten. Ik kan goed begrijpen dat dit vanuit jou oogpunt een nachtmerrie is. Wanneer de instantie die verantwoordelijk is voor jou Hypotheek, verzekeringen en alle andere geldzaken, niet eens in staat is om namen goed te verwerken, hoe zal e.e.a. dan aflopen?

Het is echter niet zo dat jij een brief naar een bedrijf kunt sturen, ze wijzen op een tekst in het wetboek, en op basis daarvan maar verwacht dat een instantie doet wat jij vraagt.
Dat is waar het hier volgens mij fout gaat. Jij schrijft een brief, stelt bank in gebreke en neemt stelling.

Wanneer het dan vervolgens tijd zou zijn om naar een rechter te stappen om zich hierover te buigen, gebeurt er iets interessants:

Je schrijft een nieuwe brief, in plaats van door te zetten.

Vanaf het moment dat de bank jou in gebreke stelling naast zich neerlegt, hebben zij hun positie gekozen: Ze zijn het niet met jou eens. Dat wordt ALLEEN opgelost, wanneer een rechter jullie beide posities afweegt, en uitspraak doet. Niet door nieuwe brieven te schrijven en je standpunt te herhalen.

Dat zorgt er namelijk alleen voor dat beide partijen verharden. Dat is hier overduidelijk gebeurt.

Ik adviseer je om dit in ieder geval bij een advocaat neer te leggen, en zelf geen contact meer op te nemen met de Rabo. Alleen maar zodat je zelf even tot rust kunt komen m.b.t. deze situatie, zonder dat dit betekend dat er niet meer aan de zaak gewerkt wordt.

Meningen terzijde, ik vind het erg vervelend voor je dat je in deze situatie terecht bent gekomen, moet er niet aan denken. Ook wens ik je alle rust en wijsheid toe die je nodig hebt om dit tot een goed einde te brengen. Sterkte!

Door Tweakers user Helixes, maandag 26 november 2018 11:47

Ik moet je zeggen dat ik dit een bijzonder vervelend verhaal vind. Je lijkt tegen een redelijke muur aan te rijden....

Mijn analyse van de situatie is toch dat je te makkelijk je verplichtingen ten opzichte van de hypotheeknemer hebt opgeschort. Hoewel Rabobank in deze situatie laakbaar heeft gehandeld, en zeker niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, is ook wel duidelijk dat je minimale verplichtingen voor wat betreft rente en aflossing zult moeten voldoen. Je probeert de hypotheekbetalingen te gebruiken als pressiemiddel - ben niet bekend met zaken waarin dat echt succesvol is gebeurd.

Begrijp dat je hier vrij veel op het spel zet. Als Rabobank besluit de hypotheek op te eisen, dan moet je een ontzettend sterk dossier hebben om een rechter er van te overtuigen daar niet in mee te gaan. En dan gaat het ineens over veel geld.

Uit het dossier blijkt dat je zelf een aantal beslissingen hebt genomen, die niet lijken gebaseerd geweest op wetgeving, contracten of voorwaarden (ongeacht of ze daar nu wel of niet mee in overeenstemming zijn geweest). Uit je laatste brief blijkt ook dat emotie een grote rol speelt. Bespreek het dossier dus zo snel mogelijk met een gespecialiseerde jurist - of liever nog advocaat, want mijn vermoeden is dat je er één nodig gaat hebben.

Mocht je toch op eigen voet verder willen, dan denk ik dat het een goed idee is je hypotheekachterstand zo snel mogelijk in te lossen. Parallel daaraan kun je dan een oplossing te zoeken voor het conflict dat je hebt met je bank. In die zin heb je een sterk dossier met een paar centrale klachten, welke al veel te lang doorettert.

Door Tweakers user Giesber, maandag 26 november 2018 13:47

Ik lees iets staan dat het ooit opgenomen is als "klacht". Betekent dit dat het bij de klachtendienst is geweest, of is het maar een label dat erop geplakt is?

Grote banken hebben vaak een klachtendienst die met een heldere geest naar het probleem kijken, en de medewerkers van de klachtendienst kunnen zich meestal gemakkelijker met de klant vinden omdat hun job is om van jou weer een gelukkige klant te maken.

Oftewel: de meeste medewerkers hebben als doel om ervoor te zorgen dat jij die hypotheek weer betaalt.
De medewerkers van de klantendienst hebben als doel dat jij de bank weer aanbeveelt.

Aan die eerste heb je nog maar bitter weinig (dat heb je zelf al gemerkt), aan die tweede misschien nog wel : zij bekijken je niet als een klootzak die niet wil betalen (als ze dat wel doen zijn ze slecht in hun werk).

Ik heb het over deze dienst: https://www.rabobank.nl/particulieren/klacht/

Door Tweakers user Tweade, maandag 26 november 2018 18:09

Los van het conflict, let erop dat niet betaalde rente ook niet afgetrokken mag worden van de belasting. En dat als je een annuiteitenhypotheek hebt, je jaarlijks minimaal annuitair moet aflossen om de aftrek niet in gevaar te brengen gedurende de verdere looptijd van de hypotheek.

Door Tweakers user fvdberg, maandag 26 november 2018 18:26

Klopt, tenzij je afspraken hierover maakt met de hypotheekverstrekker. In dit geval telt zowel het schuldeisersverzuim als de afspraak over de 1200 euro volgens de belastingtelefoon. In geval van terugbetaling dien je dit tot 4 jaar terug te corrigeren en terug te betalen.

Door Tweakers user H-W, maandag 26 november 2018 20:09

Tja als ik dit als leek zo lees, lijkt het me aardig ontspoord te zijn om iets wat toch niet zo heel erg moeilijk zou moeten zijn voor 's lands grootste hypotheekverstrekker. Zelf ook enkele jaren een hypotheek bij Rabobank gehad, ik kan me nog herinneren dat ik tijdens het afsluiten ervan nog specifiek had geinformeerd naar de mogelijkheden om vervroegd af te lossen, dat was toen allemaal geen enkel probleem ... maar toen dat enkele jaren later echt actueel werd, zat de vork toch anders in de steel en moet er van alles en nog wat veranderd worden binnen de hypotheek (met bijkomende kosten uiteraard) om het alsnog voor elkaar te krijgen. Voor mij maar weer eens het bewijs dat ik er verstandig aan gedaan had om mijn eigen bankzaken elders onder te brengen.

Succes in de strijd!

Door Tweakers user fvdberg, maandag 26 november 2018 22:47

Giesber schreef op maandag 26 november 2018 @ 13:47:

Aan die eerste heb je nog maar bitter weinig (dat heb je zelf al gemerkt), aan die tweede misschien nog wel : zij bekijken je niet als een klootzak die niet wil betalen (als ze dat wel doen zijn ze slecht in hun werk).

Ik heb het over deze dienst: https://www.rabobank.nl/particulieren/klacht/
duidelijk slecht in hun werk. ook zij zien me als een klootzak die niet wil betalen.

Door Tweakers user Sunthon, dinsdag 27 november 2018 11:23

Je weet dat je een hypotheek moet betalen maandelijks. Dit bedrag zal (praktisch) elke maand gelijk zijn, dus waarom maak je niet gewoon elke maand X euro over, zodat je in elk geval aan je betalingsverplichting kunt voldoen?

Als dit voor de rechter komt (en daar heeft het wel alle schijn van, want als jij het niet doet, dan de Rabobank wel), dan zal de rechter vrijwel direct opmerken dat jij gestopt bent met betalen. Omdat je geen bankpassen hebt?? Benieuwd hoe dat afloopt..... Je beticht de Rabobank in verzuim te zijn, omdat die passen er nog niet zijn en/ of niet werken. Dat lijkt me een heel zwaar middel.

Je zou jezelf een hoop ellende en frustratie besparen, als je gewoon geld stortte op de Rabo-rekening t.b.v. de hypotheek en je dagelijkse dingen doet van je eigen dan wel een nieuw te openen gezamenlijke rekening bij een andere bank.

Ben benieuwd hoe dit afloopt en hoop dat je dat hier ook zult berichten. Succes in elk geval met de situatie!

Door Tweakers user fvdberg, dinsdag 27 november 2018 13:23

Sunthon, dat is niet zo zwart-wit als jij het schetst.

De ingebrekestelling in combinatie met schuldeisers verzuim maakt dat de betalingsverplichting opgeschort is. ook de bank mag de rente niet rekenen. De Schuldenaar kan niet in verzuim raken zolang de schuldeiser niet uit gebreke komt.

Met andere woorden - je kan opschorting van de betalingen gebruiken om de schuldeiser te bewegen naar een oplossing.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 27 november 2018 13:24]


Door Tweakers user Tweade, dinsdag 27 november 2018 13:51

Als ik het goed zie ben je meerdere overeenkomsten aangegaan met de Rabobank. Het is me niet helemaal duidelijk waarom je het niet goed nakomen van de ene overeenkomst (betaalrekening) verknoopt met de andere overeenkomsten. Dat je niet wil betalen voor de betaalrekening zou ik nog kunnen begrijpen, dat je niet / gedeeltelijk aan jouw deel van de andere overeenkomsten wil voldoen begrijp ik minder goed. Wijzig het incassonummer en je bent van het gedoe af.

Door Tweakers user fvdberg, dinsdag 27 november 2018 14:14

het zijn idd meerdere overeenkomsten welke verplicht zijn vanuit de hypotheekvoorwaarden.

Maar dat incassonummer op die losse overeenkomsten is precies waar het op fout ging.
Dit nog naast de verkeerde persoonsgegevens en in het begin zelfs adresgegevens

wanneer je niet de afgesproken rekening als incasso in vult als Rabo zijnde en dus van een rekening af schrijft waar je geen machtiging op hebt....

net als een tenaamstelling van een rekening die niet overeen komt...

Als ik een incasso machtiging als F van den Berg teken op een rekening met de naam F. van Berg, Feitelijk is die ongeldig.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 27 november 2018 14:15]


Door Tweakers user Sunthon, dinsdag 27 november 2018 15:47

Frank,

Ik begrijp dat het wat gecompliceerder is dan wat wij hier kunnen lezen. MAAR: Kun jij Rabobank in gebreke stellen?? Wat is de reden daarvan? De missende/ foutieve bankpassen? Dat een en ander daarna snel escaleert is mij duidelijk en met een over een weer "sorry" is dit niet opgelost.

Het is ook niet zo, lijkt mij, dat je de Rabobank in gebreke en in verzuim kunt stellen omdat de bankpassen niet zouden kloppen. Als dat zo zou zijn, dan wordt er niks meer betaald in dit land. Want dan roept iedereen "verzuim! Gebreke!" en klaar is Kees.

Het is op zich moedig dat je dit alles met ons deelt. Maar ondanks al onze goede en slechte adviezen hier; heb je een raadsman in arm genomen ? Want dit verhaal is niet ten einde..

Door Tweakers user fvdberg, dinsdag 27 november 2018 16:45

ik denk dat je de kern niet begrijpt, de kern is veel breder als wat missende passen. het betreft letterlijk alles wat fout kan gaan. maar ja ik heb een raadsman.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 27 november 2018 16:45]


Door Tweakers user TommyboyNL, woensdag 28 november 2018 14:31

Volgens mij begrijpt Sunthon heel goed wat je zegt, en heeft hij ook gewoon gelijk.
Dat het verplicht afnemen van dienst A, B, en C voor het in aanmerking komen voor een hypotheek, maakt het nog niet dat ze onder dezelfde overeenkomst vallen.
Het niet nakomen van de afspraken voor dienst A en B wil nog niet zeggen dat het schuldeisersverzuim ook geldt voor dienst C en de hypotheek.

Wat is nu de huidige status? Wat moet de Rabobank nog doen om te voldoen aan de in 2014 gemaakte afspraken? Wat moet jij nog doen om te voldoen aan die afspraken?

Door Tweakers user fvdberg, woensdag 28 november 2018 20:40

De huidige status is dat de Rabobank zich tot op heden in stilzwijgen hult.

Wat zijn de open staande zaken voor de bank:

- Kloppende passen met pincodes voor mij en partner
- Het alles in 1 verzekeringspakket
- De overlijdensrisico verzekering
- Blokkades op de telefoonnummers opheffen
- Gebiedsontzegging intrekken
- Gehoor geven op openstaande terugbelverzoeken
- Reageren op een 2 tal brieven, 1 aan byzonder beheer en 1 aan de directeur particulieren van de lokale bank.

Voor mij:

Ik moet het openstaande deel hypotheek over maken vanaf mijn spaarrekening waar dit op staat nadat alle contractuele zaken kloppen en mijn salaris weer naar de rekening over zetten

De punten voor mij zijn echter het deel waar schuldeisersverzuim overheen ligt sinds 2015, waar ook de afspraak op zit, en ik pas sinds medio 2018 volledig in zet. omdat de bank de gemaakte afspraken niet na komt.

Hierover hebben we aangegeven dit geld bij de notaris in beheer te willen geven met het verzoek er op toe te zien fdat de problemen opgelost worden of d.m.v. een gecertificeerde rekening met 2 certificaten het geld vast te zetten, en de bank na het oplossen van de problemen het 2e certificaat te geven zodat ze het kunnen incasseren.

Dit heeft de bank niet aangenomen.

Kijk je echter diep in mijn hart wil ik gewoon een schone lei, oftewel we zeggen alles per ingangsdatum op, de bank betaald alle gelden terug op een nieuwe correct aangemaakte rekening, maakt de hypotheek en verzekeringen opnieuw aan.
Beide partijen nemen hiermee verlies.

Dit is ook aangegeven bij de bank, en staat voor het eerst in de ingebrekestelling van januari 2018.

Reactie blijft echter uit. alleen het hypotheekdeel is iets mee gedaan, maar echter terug gedraaid omdat de bank haar afspraken eenzijdig heeft aangepast en wij daar tegenin zijn gegaan. Het financiële deel is namelijk het probleem niet. Ook daar is de bank voor in gebreke gesteld.

Deze brieven heeft de bank naast zich neer gelegd

Hierna zijn er naar de betrokkenen een uitwerking van het voorstel verzonden met daar in puntsgewijs de zaken die gedaan moeten worden om tot deze situatie te komen. Hier blijft reactie op uit.

Vervolgstappen zijn uitgezet maar die kan ik hier helaas nog niet delen omdat deze waarschijnlijk nog niet bij de bank bekend zijn.

Door Tweakers user TommyboyNL, donderdag 29 november 2018 17:03

fvdberg schreef op woensdag 28 november 2018 @ 20:40:
Wat zijn de open staande zaken voor de bank:

- Kloppende passen met pincodes voor mij en partner
- Het alles in 1 verzekeringspakket
- De overlijdensrisico verzekering
- Blokkades op de telefoonnummers opheffen
- Gebiedsontzegging intrekken
- Gehoor geven op openstaande terugbelverzoeken
- Reageren op een 2 tal brieven, 1 aan byzonder beheer en 1 aan de directeur particulieren van de lokale bank.
Wat klopt er dan niet aan die verzekeringen? Je schrijft namelijk zelf dat in September 2017 de overlijdensrisocoverzekering op orde was gebracht. Verder rep je met geen woord over het "alles in 1 verzekeringspakket", dus ik neem aan dat dit ook gewoon je overlijdensrisicoverzekering is die in september 2017 op orde gebracht is.

De blokkades op de telefoonnummers en jouw gebiedsverbod staan hier volledig los van, en zijn hoogstwaarschijnlijk ook gewoon terecht. Dit gaat bovendien niet om een afspraak die de Rabobank niet nakomt.

Brieven beantwoorden en terugbelverzoeken hoeven ze ook niet te honoreren.

De samenvatting lijkt dus te zijn dat jij nu al jaren weigert om je openstaande hypotheekschuld te betalen omdat er een verkeerde naam op je pinpas staat. Nogal wiedes dat de rabobank neit toe wil geven aan jouw onredelijke eisen (Alles opnieuw in laten gaan per 1 januari).

Door Tweakers user fvdberg, donderdag 29 november 2018 18:21

Ik geloof niet dat je het helemaal begrijpt. TommyBoy Je hebt de klok namelijk horen luiden maar je weet niet waar de klepel hangt

Hier zit hem de crux:

de verzekeringen liepen op een bepaald moment correct op de overlijdensrisico verzekering na, die is inderdaad daarop met veel moeite van ons op orde gebracht in 2017 Contractueel dan, maar dat zegt niets over de praktijk, want dat contract er voor klopte ook. het ding bleef ondanks het kloppende contract de onderhoudspolis van mevrouw V. haar rekening afschrijven. DIt gebeurt 1x per jaar, en na het opnieuw aanmaken was de eerst volgende mogelijkheid April 2018
.
zolang dit niet geverifieerd kan worden blijft het schuldeisersverzuim van kracht, lees de wet maar eens goed door. Dit zou april 2018 zijn. Dit hebben we helaas door de houding van de bank en het feit dat de bank tussen Januari en Maart de rekening letterlijk geplunderd heeft door nadat ik gestopt ben om er geld op te storten bij uitblijven reactie op de ingebrekestelling in Januari, er stond echter nog een bedragje op.

Alles wat de bank terug kon halen van wat via automatische incasso afgeboekt werd hebben ze terug gehaald. letterlijk alles behalve de hypotheek afschrijvingen.

In Maart ben ik om die reden ook gestopt met die handmatig naar de bank over te maken omdat door die actie er bijvoorbeeld 3 termijnen van de verzekering terug geboekt waren, en die dus beëindigd was. even als de alles in 1 polis. oftewel april is niet gehaald

Hiermee was ons vertrouwen weg en zijn wij gaan escalleren met heel veel moeite hebben we een gesprek als gevolg gekregen. hier in zijn afspraken gemaakt, so far so good, maar enkel het hypotheekdeel is iets mee gedaan, niet wat wij gevraagd hebben in onze brief, dat kon niet, de bank heeft de hypotheek geherindexeerd...

en de verzekeringen... nee dat waren oude koeien... Daar mochten we het niet over hebben, maar ondertussen paste de bank wel afspraken eenzijdig aan toen we daar tegenin gingen ging de bank net doen alsof wij het niet zo hebben aangegeven, de verzekeringen... ow maar we hebben niet begrepen dat dat ook de alles in 1 polis was.. en de overlijdens risico,... die is toch niet zo belangrijk... En ja maar u heeft inmiddels toch elders de verzekeringen afgesloten... Dat was de spreekwoordelijke druppel

De bank heeft in 3 maanden tijd letterlijk wat juist met heel veel moeite na 3,5 jaar gerepareerd was gesloopt. Alsof het niet belangrijk is en daarna doet de bank alsof wij onwillend zijn.

[Reactie gewijzigd op donderdag 29 november 2018 18:31]


Door Tweakers user TommyboyNL, donderdag 29 november 2018 18:30

Nogmaals; het schuldeisersverzuim is alleen van toepassing op de producten/diensten waar wat mis mee ging. Dat was niet de hypotheek. Die had je hoe dan ook moeten blijven betalen. Jij bent dus minstens net zo fout bezig als de Rabobank zelf.

Door Tweakers user fvdberg, donderdag 29 november 2018 18:33

Dat is niet waar, Zo zit het wettelijk:

De algemene voorwaarden van de hypotheek stellen die verzekeringen en rekening als vereisten.

Omdat wij door fouten van medewerkers niet aan die vereisten kunnen voldoen maakt de bank het nakomen van deze algemene voorwaarden onmogelijk.

Dit is zo omdat de bank zelf de partij is die het hele verhaal beheert en heeft aangemaakt. Daar ligt het schuldeisersverzuim dan ook op. niet op de hypotheek... nee die ligt letterlijk op het geheel.

als jij op een teras zit en tegen de ober zegt: ik wil graag een kop koffie met een schoteltje slagroom, en de ober brengt alleen de koffie dan vraag je toch ook of de slagroom nog komt.

Als die vervolgens niet komt... ook niet na nog een paar keer vragen..
sta je toch op en loop je ook weg als de koffie koud is zonder deze af te rekenen...

Same issue..

Je komt een overeenkomst overeen dat je een koffie en een slagroom koopt .
in dit geval is nadat de slagroom niet is geleverd de ingebrekestelling gegeven met de vraag om alsnog de slagroom te brengen.

Dit had goed kunnen komen als hier gehoor aan werd gegeven.
Nadat de koffie niet meer warm is, is nakoming niet meer mogelijk. en treed het verzuim in.
De enige manier om nog te kunnen voldoen is met een nieuwe warme koffie en een schoteltje slagroom. daar hoef je echter niet meer mee akkoord te gaan, je kan ook naar een ander terras lopen en daar je koffie met slagroom halen...

Met een hypotheek gaat dat laatste echter wat lastig....

[Reactie gewijzigd op donderdag 29 november 2018 18:51]


Door Tweakers user TommyboyNL, donderdag 29 november 2018 19:50

Belabberde vergelijking. Wat jij nu doet is de rekening van je tankpas niet betalen omdat je de voor je auto vereiste wegenbelasting niet kan betalen omdat de belastingdienst de blauwe envelop nog niet verstuurd heeft. Ondertussen blijf je wel gewoon in je auto rijden en tanken met de tankpas, en vindt je het raar dat Tankpas B.V. een incassobureau op je af stuurt omdat je hun rekeningen niet betaalt.
Dat product A een vereiste is voor het kunnen gebruiken van product B, wil nog niet zeggen dat je product B niet hoeft te betalen terwijl je het wel gebruikt, omdat de levering van product A niet lekker loopt.

Door Tweakers user fvdberg, donderdag 29 november 2018 20:11

in dat geval betreffen het 3 zaken van 3 verschillende partijen

de auto heeft geen relevante met tankpas enkel met wegenbelasting en die verplichting komt bij het op naam zetten van een auto.

wanneer het een lease auto met tankpas was... dan is het niet hebben van een werkende of correcte tankpas reden zijn om de lease voor de auto niet te betalen. net als een staande houding voor de achterstallige wegenbelasting


Product A verplicht product B met bepaalde specificaties.
Product B sluit je af bij dezelfde partij,

Doordat Product B vervolgens niet geleverd wordt kan je niet aan de voorwaarden van product A voldoen en wordt product A dus ook niet conform de voorwaarden opgeleverd. Warme koffie weet je nog?

[Reactie gewijzigd op donderdag 29 november 2018 20:14]


Door Tweakers user Sunthon, vrijdag 30 november 2018 11:15

Wat ik niet kan begrijpen, is dat na 3,5 jaar noch jij noch de Rabobank dit hogerop heeft gebracht. Ergens twijfel ik of dit niet een hoax is of misschien allang afgerond.

Aangezien schuldenaar (Frank van den Berg) eenzijdig in april 2015 de betaling heeft gestopt (n.a.v. zijn voor hem met moverende redenen uitgebrachte ingebrekestelling), lijkt het mij dat Rabobank in de vroege zomer van 2015 al aan de bel trekt. In elk geval van de zijde van Frank van den Berg komen er dan tal van brieven, telefoontjes en bezoekjes aan bankfilialen, waarbij er geen overeenstemming kan worden bereikt.

Nogmaals, dat is 3,5 jaar geleden. Al die tijd ligt dit dossier stof te happen bij Van den Berg alsmede Rabobank? ?Hard to believe.

Voor de rest; succes ermee. Sunthon out!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.