Sleepwet Referendum - Waarom tegen stemmen

Door fvdberg op woensdag 14 maart 2018 21:00 - Reacties (16)
Categorie: -, Views: 4.112

In mijn omgeving hoor ik veel onbegrip over het referendum over de sleepwet.

Vooral oudere mensen snappen niet wat het issue met de sleepwet is, en begrijpen niet waarom daar een referendum over moet zijn. en hebben die mening gebaseerd op wat ze bij de NOS horen en in de krant lezen. De moeite er in te verdiepen om een onderbouwde voor of tegen stem te doen hebben ze ook geen zin in.

Wat is de sleepwet

De sleepwet of aftapwet is de benaming voor de wet waar een wetsvoorstel voor ligt. De inhoud van de wet heeft verstrekkende gevolgen voor de privacy van Nederlanders die het internet gebruiken.

De wet, die officieel “wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten” heet, moet een vervanging zijn voor de verouderde wet die volgens de overheid niet geschikt voor de tegenwoordige digitale communicatie.

Vernieuwing is toch goed?

Op zich is het goed dat er een nieuwe wet komt, de huidige is inderdaad verouderd.
Het grote probleem is echter dat de dienst te veel vrijheden krijgt binnen de wet in mijn ogen.

De wet zorgt er namelijk voor dat de kans aanwezig is dat je wordt afgeluisterd en wordt gehackt door de overheid zonder dat je verdachte bent.

Bovendien wordt alle data die wordt verzameld door de inlichtingen en veiligheidsdiensten 3 jaar bewaard. De bewaartermijn is in mijn ogen te lang. Ook denk ik dat die bewaartermijn juist de verzamelde gegevens in de praktijk onbruikbaar maakt.

Vervolgens mag de overheid deze gegevens ook delen met buitenlandse overheden waar andere bewaartermijnen gelden.

Dit delen mag zonder verdere controle gedaan worden. De data hoeft dus niet eerst geanalyseerd te worden door Nederlandse diensten. Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat jouw data en informatie zomaar bij bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid kan komen te liggen.

Door die gegevens vervolgens op te vragen is een omweg om in theorie de data oneindig lang te kunnen bewaren.

Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden

Deze wet is van toepassing op alle geautomatiseerde apparaten. Dit houdt dus in dat de overheid zichzelf toegang kan verschaffen tot al jouw apparaten. Denk bijvoorbeeld aan je telefoon, smart-tv, computer, tablet, laptop enzovoort.

Data of back-ups op een NAS, online opslag of (bedrijfs)netwerk zetten maakt dus dat ook deze gehackt mag worden en dus geïndexeerd mag worden.

het afluisteren en hacken zonder dat je verdachte bent is in mijn ogen een ernstige schending van privacy en brengt bovendien potentiële gevaren met zich mee in de toekomst.

Wat zijn de potentiele gevaren?

Om als voorbeeld te geven: De overheid kan op deze manier een beeld maken van je persoonlijkheid, politieke voorkeur en geloof. Hiermee kunnen ze bepalen of je een gevaar bent voor de samenleving.

Profiling

Wie een beetje geschiedkundig ingesteld is weet dat o.a. registratie van geloof iets is wat al eerder is misbruikt.

In januari 1941 moesten alle joden zich melden voor registratie.

Vrijwel iedereen gehoorzaamt. Want wat gebeurt er als je weigert? En waarom zou je niet uitkomen voor je afkomst?

Later maakt de registratie het de Duitsers makkelijker om de maatregelen tegen de joden uit te voeren.

Kerken en moskeeën gebruiken tegenwoordig digitale administraties, ontvangen bedragen van rekeningnummers. Dit betekend dat dit door de overheid geïndexeerd kan worden op de diverse manieren, door af te luisteren... Door te hacken... Door profielen te schetsen..

Betaal je dus aan een kerk, moskee of andere instelling/stichting/vereniging die direct te linken is aan een geloof, politieke voorkeur, of andersoortige groep dan is dat een reden om dat aan je profiel toe te voegen, en hoewel de gegevens maar 3 jaar bewaard mogen worden kan zo'n profiel ook zonder die data bewaard blijven.

Er zijn nog meer voorbeelden van profiling te noemen, maar ik beperk me even tot de al eerder misbruikte registratie van geloof. Andere voorbeelden graag in de comments.

Maatregelen om te voorkomen dat de overheid informatie over je internet gedrag vergaart

Wanneer inlichtingendiensten jouw data willen hebben lukt ze dit heus wel. Het is nagenoeg onmogelijk jezelf onzichtbaar te maken voor de inlichtingendiensten.
Er zijn momenteel wel een aantal goede opties maar zelfs onder de huidige wetgeving hebben de inlichtingendiensten al voldoende methodes om ook dan jouw data in te zien na toestemming van de officier van justitie.

Immers is ons modem in nagenoeg alle gevallen niet ons eigendom, maar van onze internet provider, Hier zit dus een backdoor op en dat is ons zwakste punt.

Om die reden ga ik deze kennis dan ook niet delen. Immers het ondermijnen van de huidige wet werkt positief voor de acceptatie van de sleepwet.

Er zijn wel een aantal methodes die ik ethish gezien graag deel omdat ik voorstander ben van vrijheid van meningsuiting, en een voorvechter van privacy ben.

De belangrijkste:

VPN

Een VPN is een zeer goede oplossing als je wilt voorkomen dat overheidsinstanties jouw dataverkeer gemakkelijk kunnen aftappen. Uiteraard moet deze VPN wel naar een land lopen waar er geen banden zijn met Nederland en een land waar loggen niet verplicht is en dus ook niet gebeurt.

Natuurlijk is het zo dat wanneer overheidsinstanties jou echt willen aftappen en informatie over jou zoeken, ze echt wel een methode vinden om jouw data in te zien.

Maar wanneer iemand in jouw wijk bijvoorbeeld verdacht is, maakt de nieuwe sleepwet het mogelijk dat ook al jouw data wordt afgetapt. Wanneer je internetverbinding via een VPN verloopt zullen ze alleen versleutelde data tegenkomen in jouw internetverkeer.

Dit is ook weer een trigger, zie het eerdere kopje profiling, In het kader waarom zou je een VPN gebruiken als je niks te verbergen hebt?

Simpel, omdat je normaal gesproken onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is, en je niet mee hoeft te werken aan je eigen veroordeling.

Om die reden is het wijs om een VPN met een automatische kill switch te gebruiken, een VPN service is door het beginpunt te blokkeren eenvoudig ontoegankelijk te maken en dus uit te schakelen.

Zonder kill switch zal je op dat moment je eigen verbinding weer gebruiken. Met als gevolg dat je data weer zichtbaar is.

Vele bedrijven gebruiken VPN om thuiswerken te faciliteren of locaties te koppelen.

Een VPN valt best wel op als je Deep Packet Inspection gebruikt en is dus redelijk eenvoudig te flaggen in een profiel. Als je niets te verbergen hebt maar enkel privacy wenst zie ik die flag niet als een groot probleem. Zeker niet als iedereen dat gaat doen.

Ook heeft de overheid daarmee nog steeds de mogelijkheid om je apparatuur te hacken, en zo toegang tot je netwerk te krijgen. Als je daadwerkelijk een potentieel gevaar bent zet een VPN ze niet buiten spel.

Nogmaals ik heb weet van andere opties die ook dat kunnen voorkomen, maar die ga ik bewust niet delen. De onderbouwing daarvan lijkt me logisch. Ook graag niet delen als reactie hierop.

Grootschalig afluisteren is niet effectief.

Bij de meeste aanslagen blijken de daders bekend te zijn bij inlichtingendiensten of bekend te staan als jihadist.

Potentiële aanslagplegers die al bekend zijn, hoeft je niet op te sporen door grootschalig het internet af te luisteren. Ook onder de huidige wetgeving is het al mogelijk gericht verdachte personen op internet af te luisteren.

De Raad van Europa heeft onderzoek gedaan naar grootschalig afluisteren en concludeert onomwonden dat "massasurveillance geen effectief middel is in de strijd tegen terrorisme of georganiseerde misdaad in vergelijking met traditionele, gerichte surveillance". Ook het doorzoeken van gegevens met profielen om terroristen te vinden is niet effectief.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateert: "Omdat elke terroristische aanslag uniek is, is het nagenoeg onmogelijk om een goed profiel te maken. In combinatie met een gering aantal aanslagen levert dit te hoge foutpercentages op."

Bij de aanslagen in Barcelona hebben de daders offline gecommuniceerd juist om ontdekking te voorkomen. De aandacht voor dit soort dreigingen kan verslappen als de AIVD druk is met het afluisteren van de rest van Nederland. Om die reden adviseer ik een VPN. De terroristen gebruiken al lang andere technieken die ik bewust niet ga noemen.

Gebrekkig toezicht

Verregaande bevoegdheden verdienen extra goed toezicht. Dat ontbreekt in deze wet.
Voor de bevoegdheden moet een speciale commissie toestemming geven, maar die mag niet alle informatie inzien en kan daarom onmogelijk een afgewogen oordeel geven.

Achteraf mag de toezichthouder CTIVD de inlichtingendiensten controleren, maar die mag weer geen bindende adviezen geven. Instanties als de Raad van State, de CTIVD en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben er op gewezen dat het toezicht onder de maat is.

Met die kritiek is niets gedaan.

In strijd met mensenrechten

Ongerichte massa-surveillance is in strijd met fundamentele mensenrechten. Afluisteren van mensen is alleen toegestaan als het duidelijk is afgebakend, zowel in tijd als in categorieën personen.

Het Europese Hof heeft in 2008 het grootschalig afluisteren door de Britse regering vanwege het abstracte begrip "nationale veiligheid" als onrechtmatig bestempeld.

Intimiderend en zelf censuur

Er gaat een intimiderende werking van de wet uit. Grootschalig afluisteren van internet zal mensen voorzichtiger maken. Je weet nooit of de autoriteiten meekijken bij wat je op internet doet.

Een onderzoek van de universiteit van Californië laat zien dat na de Snowden-onthullingen, pagina's met terrorisme-gerelateerde onderwerpen 20% minder werden bezocht.

Een ander onderzoek laat zien dat 34% van de mensen terughoudender op internet wordt door het grootschalig afluisteren.

Volgens de onderzoekster "dwingt de angst voor overheidscontrole tot een vorm van zelfcensuur die we normaal in politiestaten zien".

Oftewel het gaat in tegen de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Totalitaire infrastructuur

Met de nieuwe wet wordt een mogelijkheid geboden om een infrastructuur op te tuigen om de gehele bevolking in de gaten te houden.

Er komen aftappunten bij internetknooppunten en mogelijk bij (tech-)bedrijven of instellingen.

Er komen grote opslagsystemen bij de AIVD en software om alle gegevens van Nederlanders te koppelen en analyseren.

Dit is de infrastructuur die je verwacht in totalitaire regimes. Ook democratisch gekozen leiders kunnen die infrastructuur inzetten voor eigen doelen, zoals bijvoorbeeld de Turkse situatie laat zien.

DNA databank
Een ander gevoelig punt is de DNA databank.

Waarom geen landelijke databank met DNA van alle Nederlanders? Zou een onderzoek als dat naar de moord op Marianne Vaatstra dan niet eerder afgerond zijn geweest?

Ja. een lijst met mogelijke daders had verkregen kunnen worden als er voldoende familieleden van de verdachte al in de databank had gezeten.

Echter zijn dat er zo verschrikkelijk veel als je over alle Nederlanders filtert dat die groep zo groot is dat zelfs de dader een speld in een hooiberg was geweest.

In het boek "Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote" uit 1993 van Hans Vogels en Willy Ivits wordt bovendien ook nog eens cijfermatig bewezen dat iedereen van Karel de Grote af moet stammen.

Echter heeft ook de dader vrijwillig meegewerkt aan de oproep om DNA af te staan,

Het niet afstaan maakt je bij een dergelijk onderzoek namelijk ook verdacht. Als er geen match is blijven die over die niet hebben meegewerkt..

Oftewel Sociale druk.
Niks DNA databank.

Dit maakt dat een hele grote databank aan leggen met al ons DNA enkel een grote kostenpost is.

Bovendien is er al een DNA databank, een ieder die langer als 4 jaar celstraf krijgt moet al verplicht DNA af staan. Hierdoor is de databank van de politie al best wel fors, Indien jouw DNA-materiaal er al in zit zou dat dus zomaar een geleide kunnen zijn richting je broer of zoon.

Tegelijkertijd is onze kennis van DNA ook weer niet zo groot dat we op grote schaal profielen kunnen vergelijken, zeker niet wanneer we teveel profielen hebben. Op dit moment kan wat gezegd worden over geslacht, etnische herkomst en oogkleur, maar verder is het allemaal nog redelijk dark matter.

Een bevolkingsbrede DNA-databank is niet gewenst, niet werkbaar en zal ook onvoldoende opbrengen.

Ik hoop dat ik een ieder heb kunnen overtuigen van het nut van de tegen stem volgende week, Delen is lief!

Volgende: Internationaal betalen 02-'18 Internationaal betalen

Reacties


Door Tweakers user Qwerty-273, donderdag 15 maart 2018 13:00

Over je opmerking over de profilering van het geloof. Onze Oosterburen, de Duitsers, hebben al sinds lange tijd Kerkbelasting (Kirchensteuerpflicht) waardoor de 'staat' (de regionale belasting dienst) dus automatisch weet welk geloof je aanhangt. Een aantal andere Europese landen hebben een zelfde verplichting en registratie.

Wat ik mis in de meeste voor en tegen discussies, wat als we tegen zijn en de huidige wet van kracht blijft. Wat zijn de huidige mogelijkheden, en hoe kunnen deze door een andere interpretatie van dezelfde wettekst toegepast worden. Hoe verstaat dit tegen het nieuwe voorstel?

Door Tweakers user fvdberg, donderdag 15 maart 2018 16:48

Her probleem is dat het geen voorstel is omdat de overheid heeft aangegeven de uitkomst van het referendum te negeren.

Daarmee vervalt de oude wet.

Daaar kunnen we dus een hele analyse van maken door de wet plus jurisprudentie er over te gaan analyseren maar dat heeft geen enkele zin.

De sleepwet komt er ongeacht wat je stemt.

Door Tweakers user Chuk, vrijdag 16 maart 2018 08:46

Als je het aan oudere mensen moet uitleggen moet je mss een analogie maken met ouderwetse brieven. Zouden zij het destijds leuk gevonden hebben dat de overheid hun (liefdes)brieven openmaakte? :P

Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 16 maart 2018 08:51

Dat mocht destijds ook al onder de oude wet. Hoewel ik het een goed punt vind raakt het niet de kern van de nieuwe wetgeving. Briefpost is analoog. Niet digitaal

Door Tweakers user MdBruin, vrijdag 16 maart 2018 09:24

fvdberg schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 16:48:

De sleepwet komt er ongeacht wat je stemt.
Ik denk dat je een verkeerd signaal afgeeft hiermee. Ik zou zeggen, ze willen de uitslag naast zich neerleggen? Je bent tegen, stem dan ook niet op een regeringspartij in de gemeenteraad. Geeft een nog duidelijker signaal dat ze een grote fout maken door de uitslag op voorhand niet serieus te nemen.

Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 16 maart 2018 09:53

Verkeerd signaal?

Nee de uitspraak om de uitslag te negeren door een aantal politici maakt dat bij voorbaad de democratie al dood is en begraven.

Zeker omdat ze ook de hele referendumwet met terugwerkende kracht hadden willen schrappen. Juist om die reden moet je tegen stemmen.

Hiermee laat je zien dat je hier niet van gediend bent.

Overigens zie ik niet waardoor niet stemmen op de lokale politiek een duidelijker zichtbaar af geeft. Beide hebben niet veel met elkaar van doen.

[Reactie gewijzigd op vrijdag 16 maart 2018 10:32]


Door Tweakers user Blokker_1999, vrijdag 16 maart 2018 10:58

MdBruin schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 09:24:
[...]


Ik denk dat je een verkeerd signaal afgeeft hiermee. Ik zou zeggen, ze willen de uitslag naast zich neerleggen? Je bent tegen, stem dan ook niet op een regeringspartij in de gemeenteraad. Geeft een nog duidelijker signaal dat ze een grote fout maken door de uitslag op voorhand niet serieus te nemen.
En ook dat is een verkeerd signaal. De gemeenteraad heeft niets met de sleepwet te maken en het is idioot om niet de , volgens jezelf, beste keuze voor je gemeente te maken om de politiek op nationaal niveau af te straffen. Ben je het niet eens met de sleepwet, neem dan deel aan het referendum en stem tegen.

Dit soort onzinnigheden is net voor mij 1 van de redenen waarom ik tegen referenda ben. Mensen snappen vaak niet eens wat het inhoud om een stem uit te brengen en hoe belangrijk het is om dat goed te doen. Zomaar zeggen stem tegen A omdat je niet akkoord gaat met X is gewoon foutief en heeft net heel het nut van het raadgevend referendum in NL onderuitgehaald. Er werd tegen de Europese grondwet gestemd om de regering af te straffen bijvoorbeeld. Of wat dacht je van het Oekraïne referendum waarbij heel de campagne foutief werd gevoerd zodat vele mensen dachten dat het om toetreding tot de EU ging?

Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 16 maart 2018 11:15

maar hoe komt het dat mensen niet op de hoogte zijn over de inhoud van datgene waar ze tegen stemmen? simpel. onvoldoende aandacht in de mainstream media en gekleurde berichten.

ik vindt het feit dat de meeste mensen zich niet uit zichzelf gaan verdiepen in dit soort zaken geen reden om tegen referenda te zijn.

Juist dat punt van het foutieve informatie de wereld in brengen wat bepaalde partijen en kanalen bewust doen (downplayen, verkeerd onderbouwen enz enz..) is reden om voor referenda te zijn en in dit geval dus tegen te stemmen.

Feitelijk is er geen andere keus.

De overheid geeft namelijk zelf aan de uitslag bij tegen te negeren.

Is dat een reden om dan maar voor te stemmen? Nee! Dat doe je als je ook echt oprecht achter de sleepwet staat,

Ik ben echter nog niemand tegen gekomen die na de tegen argumenten gehoord te hebben nog voor kon stemmen. De impact gaat zo verschrikkelijk diep.

Maar goed, als je onderbouwd voor kan stemmen... zeker doen...

Onthouden van stem (want dat is wat je doet als je tegen referenda bent of niet voldoende op de hoogte bent), kan ook, niks mis mee, telt in elk geval nog voor het opkomst percentage.

Niet op komen dagen is je plicht als burger niet serieus nemen, dan machtig je iemand.

[Reactie gewijzigd op vrijdag 16 maart 2018 11:24]


Door Tweakers user MAX3400, vrijdag 16 maart 2018 12:30

Misschien ten overvloede (of niet goed gelezen): de DNA-databank wordt automatisch gevuld met jouw gegevens mits de opsporingsdiensten die tegenkomen tijdens een "sleepwet-aktie" bij jou in de buurt.

De zaken die in jouw blogpost beschreven worden, lijken vooral toegespitst op de uitbreiding van de digitale mogelijkheden om opsporing te bedrijven maar tegelijkertijd is er ook een fors component waarbij de nieuwe sleepwet ook analoge opsporing meer mogelijkheden geeft.

Door Tweakers user fvdberg, vrijdag 16 maart 2018 12:50

Voel je vrij om de analoge zaken toe te lichten.

Door Tweakers user Waarnemer, vrijdag 16 maart 2018 17:14

Voor de simpele zielen onder ons...

Je kunt het idd vergelijken met een sleepNET... veel bijvangst... dat mag niet dus wordt het teruggegooid... de schade is alleen al aangericht... meeste bijvangst gaat dood...

Zie het zo.. er is een aanrander actief in de stad. Hij randt alleen jonge dames aan met gekleurd manga kapsel.. en bijbehorende kleding.. vermoeden dus dat het een manga / anime liefhebber is.... hij zal in de stad wonen want is te voet.

Nou treed de mogelijkheid van de sleepwet in. We gaan het locale netwerk maar es pluizen op anime / manga verzoekjes... wellicht vinden we hier en daar wat...

Wat nu... jij zit ook elke avond fijn online je manga stripjes te lezen.. anime zo nu en dan tussendoor... wordt je van je bed gelicht? Krijg je een uitnodiging naar het politieburo te komen... net als die andere 50 "hits" uit de stad? Hoe ga je uitleggen op je werk of op school dat je er even niet bent.. voor verhoor... en valt dat onder bijzonder verlof? Kortom je loopt dus schade op. Groot of klein.. reputatie van verdacht persoon... jaja zal wel iets mee aan de hand zijn... laat die promotie maar even zitten.....

Wat ik nu niet te verbergen heb, kan morgen belastend zijn.... en lees: https://www.ikhebniksteverbergen.nl/

Het zonder analyse delen van bulkdata aan andere mogendheden/diensten is ook in strijd met de uitspraak dat dat alleen gebeurt op een manier dat mensenrechten zijn gewaarborgd.. dat kan niet hé? niet weten wat er in staat en wel weten dat het veilig is... duh?

Er zijn zo veel redenen om tegen te zijn... maar ik vind 1 al genoeg...

Er zijn natuurlijk redenen vóór... die anime aanrander vinden ze wellicht wel zo.. mooi. Misschien vinden ze wel een drugslab..

Maar 1 reden tegen is mij genoeg voor een besluit, maakt niet uit hoeveel vóórs.

Door Tweakers user Nature, zaterdag 17 maart 2018 00:19

In een democratie is gelukkig iedereen de baas.

Door Tweakers user fvdberg, zaterdag 17 maart 2018 06:20

Nature schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 00:19:
In een democratie is gelukkig iedereen de baas.
ik hoop dat je dat sarcaztisch bedoeld. Het huidige kabinet heeft namelijk vrij weinig met democratie. Een formatie waar de nr 2 bewust buiten is gehouden. Noem jij dat een vertegenwoordiging van het volk?

Door Tweakers user vliegenmepper, zaterdag 17 maart 2018 14:43

De sleepwet, het ongericht zoeken op de kabel, is helemaal niet zo ongericht als wordt voorgedaan. Er moet een zoekactie zijn naar een bepaald profiel. Bijvoorbeeld internetverkeer tussen NL en Mosul. Als jouw internetverkeer niet daaraan voldoet, wordt het meteen verwijderd: de data wordt niet door het sleepnet binnen gehaald. Als jij wel internetverkeer naar Mosul hebt, zal je vervolgens wel meer in de gaten gehouden worden. Overigens mogen de diensten niet zomaar een zoekopdracht verzinnen, maar hebben zie hier toestemming van de minister voor nodig.

Als jij vervolgens in het profiel past en de diensten willen grondiger onderzoek naar je doen hebben ze alsnog toestemming nodig van de officier van justitie en dit is niet anders dan het bij de oude wetgeving al was. Met de nieuwe wet kunnen de diensten je via de gerichte zoekopdrachten op internet vinden, om vervolgens een diepgravend onderzoek naar je te doen. Bij de oude wet kon dat diepgravend onderzoek ook, maar kon je via de kabel in principe niet opgespoord worden.

Er mag ongefilterde data met buitenlandse diensten gedeeld worden, maar dat betekent niet dat dit zomaar gedaan wordt. Dit doen ze alleen in principe alleen met “bevriende diensten” (voor zover er iets bestaat als een bevriende dienst) voor een periode van maximaal 12 maanden. De belangen die de andere diensten hebben bij het krijgen van deze data mag/kan niet negatief zijn voor Nederland. Ook hier moet de minister toestemming voor geven. Als andere diensten, de zogenaamde dictatoriale regimes, worden de landen eerste getoetst op het gebied van
• de democratische inbedding van die dienst in dat land;
• de naleving van de mensenrechten door dat land;
• de professionaliteit en betrouwbaarheid van die dienst;

• de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van die dienst, inclusief het toezicht daarop;

• de mate waarin die dienst gegevens beschermt.
Dit geldt ook voor gefilterde data.

Er is inderdaad een hoop (terechte) kritiek op de wet, denk aan de bewaartermijnen van 3 (dat) en 5 jaar (DNA). Maar de wet is niet zo extreem als sommige voorbeelden doen voorkomen.

Door Tweakers user vliegenmepper, zaterdag 17 maart 2018 14:57

Waarnemer schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 17:14:

Wat nu... jij zit ook elke avond fijn online je manga stripjes te lezen.. anime zo nu en dan tussendoor... wordt je van je bed gelicht? Krijg je een uitnodiging naar het politieburo te komen... net als die andere 50 "hits" uit de stad? Hoe ga je uitleggen op je werk of op school dat je er even niet bent.. voor verhoor... en valt dat onder bijzonder verlof? Kortom je loopt dus schade op. Groot of klein.. reputatie van verdacht persoon... jaja zal wel iets mee aan de hand zijn... laat die promotie maar even zitten......
Dit is natuurlijk wel heel erg overtrokken. De diensten gaan hun schaarse capaciteit echt niet inzetten voor een verkrachtingszaak. Daarvoor zijn ze niet in het leven geroepen:

AIVD
A-taak: Het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;
B-taak: Het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken);
C-taak: Het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
D-taak: Het verrichten van onderzoek naar andere landen ten aanzien van onderwerpen die door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie gezamenlijk zijn aangewezen.
E-taak: Dreigings- en risicoanalyses opstellen met betrekking tot personen, zaken en plaatsen van het rijk.

MIVD
A-taak: Inlichtingen verzamelen over het militaire potentieel van andere landen, om het eigen leger beter te kunnen inrichten en benutten.
B-taak: Veiligheidsonderzoeken doen naar kandidaten voor vertrouwelijke functies bij Defensie en toeleveranciers van Defensie.
C-taak: Informatie verzamelen ter preventie van activiteiten die de veiligheid of de paraatheid van de krijgsmacht schaden (ook wel aangeduid als de veiligheids- of contra-inlichtingentaak).
D-taak: Maatregelen nemen om de veiligheid en de paraatheid van de krijgsmacht te beschermen, waaronder de beveiliging van geheime militaire informatie.
E-taak: Het doen van onderzoek betreffende andere landen en thema's die door de regering zijn aangewezen. Het gaat daarbij om onderwerpen met een militaire relevantie, of ook over gebieden waar het Nederlandse leger als vredesmacht wordt ingezet (of ingezet zou kunnen worden).
F-taak: Dreigingsanalyses opstellen met betrekking tot personen, zaken en plaatsen die van militair belang zijn.

Maar goed, mochten ze om wat voor bijzondere reden wel iedereen die manga leest gemeente X in de gaten houden, dan wordt je niet direct uit je bed gelicht. Je zal in eerste instantie in het dader profiel passen, maar na wat grondiger onderzoek zullen ze concluderen dat jij niet de verdachte bent. Na 3 jaar (inderdaad een vele te lange periode) wordt je data verwijderd en zal je nooit weten dat je onderzocht was.

Door Tweakers user metaalverf, zondag 18 maart 2018 11:50

vliegenmepper schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 14:43:
De sleepwet, het ongericht zoeken op de kabel, is helemaal niet zo ongericht als wordt voorgedaan. Er moet een zoekactie zijn naar een bepaald profiel. Bijvoorbeeld internetverkeer tussen NL en Mosul. Als jouw internetverkeer niet daaraan voldoet, wordt het meteen verwijderd: de data wordt niet door het sleepnet binnen gehaald. Als jij wel internetverkeer naar Mosul hebt, zal je vervolgens wel meer in de gaten gehouden worden. Overigens mogen de diensten niet zomaar een zoekopdracht verzinnen, maar hebben zie hier toestemming van de minister voor nodig.

Als jij vervolgens in het profiel past en de diensten willen grondiger onderzoek naar je doen hebben ze alsnog toestemming nodig van de officier van justitie en dit is niet anders dan het bij de oude wetgeving al was. Met de nieuwe wet kunnen de diensten je via de gerichte zoekopdrachten op internet vinden, om vervolgens een diepgravend onderzoek naar je te doen. Bij de oude wet kon dat diepgravend onderzoek ook, maar kon je via de kabel in principe niet opgespoord worden.

Er mag ongefilterde data met buitenlandse diensten gedeeld worden, maar dat betekent niet dat dit zomaar gedaan wordt. Dit doen ze alleen in principe alleen met “bevriende diensten” (voor zover er iets bestaat als een bevriende dienst) voor een periode van maximaal 12 maanden. De belangen die de andere diensten hebben bij het krijgen van deze data mag/kan niet negatief zijn voor Nederland. Ook hier moet de minister toestemming voor geven. Als andere diensten, de zogenaamde dictatoriale regimes, worden de landen eerste getoetst op het gebied van
• de democratische inbedding van die dienst in dat land;
• de naleving van de mensenrechten door dat land;
• de professionaliteit en betrouwbaarheid van die dienst;

• de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van die dienst, inclusief het toezicht daarop;

• de mate waarin die dienst gegevens beschermt.
Dit geldt ook voor gefilterde data.

Er is inderdaad een hoop (terechte) kritiek op de wet, denk aan de bewaartermijnen van 3 (dat) en 5 jaar (DNA). Maar de wet is niet zo extreem als sommige voorbeelden doen voorkomen.
En wat als er een minister komt die niet te vertrouwen is? Dan heb je diegene wel nu al de macht gegeven om lukraak dingen toe te laten. Ik vind de wet maar niks omdat het corruptie e.d. in de hand speelt. Nog even en je gaat landen als China en Turkije achterna wat betreft internet verkeer. Mensen gaan dan lukraak opgepakt worden omdat ze een bepaalde verbinding hebben gemaakt, wat al dan niet door de veiligheidsdienst zelf gefaked is.

En dan zal ik voor het gemak alle problemen als data analyses nog maar even negeren. Die 3 jaar bewaartermijn gaat je echt niet helpen door die grote bak data te komen, dat is hetzelfde als een extra rijstrook op de snelweg, dat gaat een file ook niet oplossen. He gaat om de "uitstroming" te bevorderen en volgens mij doet deze wet precies het tegenovergestelde.

[Reactie gewijzigd op zondag 18 maart 2018 11:52]


Reageren is niet meer mogelijk