Cheat Sheet - Directadmin

Door fvdberg op zaterdag 13 februari 2016 10:00 - Reacties (3)
Categorie: Cheat Sheets, Views: 6.955

Alle custombuild pakketten updaten
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build all d

Globale aliassen toevoegen en aanpassen
pas het volgende bestand aan:

/etc/httpd/conf/httpd.conf

(/etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf als je een custombuild gebruikt)

ik gebruik phpsysinfo even als voorbeeld, maar dat mag je voor alles wat je wil aanpassen

Voeg toe:

Alias /phpsysinfo /var/www/html/phpsysinfo/

herstart nu apache.

alles wat naar http://www.[domein]/phpsysinfo gaat komt nu uit op phpsysinfo

Map permissies herstellen
1. Open SSH en log in met je admin account.
2. type su en daarna je root wachtwoord
3. voer uit:

for i in `ls`; do { chown -R $i:$i $i; }; done;
/usr/local/directadmin/scripts/set_permissions.sh all
/etc/init.d/directadmin restart

Named start niet meer
Reset named:
/sbin/chkconfig named reset
/sbin/service named start

NL taalpakket toevoegen
Voer uit:
cd /usr/local/directadmin/data/skins/
wget www.ermis.nl/enhanced.zip
unzip enhanced.zip
chown -R diradmin:diradmin enhanced/images/
chown -R diradmin:diradmin enhanced/lang/
chown diradmin:diradmin enhanced/files_custom.conf
chmod -R 755 enhanced/images/
chmod -R 755 enhanced/lang/
chmod 755 enhanced/files_custom.conf
rm enhanced.zip

Installeer Dovecot
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
/etc/init.d/directadmin restart

./build dovecot
./build todovecot
/etc/init.d/directadmin restart

Start/restart dovecot:
Linux: /sbin/service dovecot restart
Debian: /etc/init.d/dovecot restart
FreeBSD: /usr/local/etc/rc.d/dovecot restart

wacht even een paar dagen om zeker te weten dat dovecot goed werkt, doe daarna:

echo "action=delete&value=mbox" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Hiermee verwijder je de oude mbox bestanden

Update Apache en PHP
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
./build php n
./build rewrite_confs

PHP-IMAP module toevoegen
Overgenomen van Directadmin: http://www.directadmin.com/imap.txt

Written for CustomBuild 1.2, but can be changed for CB2, see below.

cd /root
wget files.directadmin.com/services/all/imap_php.sh
chmod 755 imap_php.sh
./imap_php.sh

If you'ure using CustomBuild 2.0, edit the file before running it.
Change:
CONFIGURE=configure.php5
to be:
CONFIGURE=configure.php55
or whichever php version.

If you're using suPhp, php-fpm or fastcgi, change:
WEB=ap2
to be:
WEB=suphp
WEB=fpm
WEB=fastcgi

Webmail voor domein
Maak een virtualhost voor apache2 aan

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp virtual_host2.conf custom

Bewerk de nieuwe virtual_host2.conf (apache 2) file

cd custom
vi virtual_host2.conf

voeg de volgende code toe:

ServerName webmail.|DOMAIN|
ServerAdmin |ADMIN|
DocumentRoot /var/www/html/roundcube
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log

Opslaan (:w) en Sluiten (:q).

Voer onderstaande regel uit om de httpd.conf te herschrijven.

echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d

Als laatste moet de DNS nog aangepast worden.

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom
cd custom
echo "webmail=|IP|" >> dns_a.conf

Apache bijwerken naar nieuwere versie
cd /usr/local/directadmin/custombuild
vi options.conf

edit:
druk op insert en pas aan:

php5_ver=5.x naar de versie die je wil (bijvoorbeeld 5.3) en sla op (esc en dan :wq)
./build update
./build php d

Volgende: .locky ransomware 02-'16 .locky ransomware
Volgende: Windows 10 - Prolific PL-2303 Serieel - USB Fix 02-'16 Windows 10 - Prolific PL-2303 Serieel - USB Fix

Reacties


Door Tweakers user AW_Bos, zondag 14 februari 2016 19:09

Interessant!
Nu nog een Custombuild cheatsheet :)

Door Tweakers user Cybje, maandag 15 februari 2016 15:09

Wel nuttig, maar sommige dingen valt nog wel iets aan toe te voegen. De named restart procedure gaat alleen onder CentOS werken, dus niet bij Debian of FreeBSD (die hebben al geen chkconfig). En bijv. 'php5_ver=5.x' invullen bij CustomBuild is niet van toepassing op elke CustomBuild versie (ik dacht dat het nieuwe CustomBuild 2.0 het in elk geval niet gaat snappen).

Verder is het niet te adviseren om direct /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf aan te passen, want die wordt overschreven door CustomBuild bij bepaalde updates/rewrites van configuraties.

En bij het aanmaken van een custom template voor de webmail in je virtual host, is het ook wel belangrijk te vermelden dat vanaf dit punt updates aan de template niet meer automatisch worden overgenomen. Hiermee kun je op een later moment in de problemen komen. Had je bijv. een paar jaar terug de template gekopieerd en aangepast, dan zou dat nu niet goed werken met een Apache 2.4+FPM setup.

Door Tweakers user goarilla, woensdag 17 februari 2016 09:24

Mooie cheatsheet, ik weet wel niet of je echt het volgende wilt doen.
for i in `ls`; do { chown -R $i:$i $i; }; done;
Nu zit je dus met root rechten in /usr/local/directadmin/custombuild,/etc/httpd/conf/ of /etc/httpd/conf/ en doe je bijvoorbeeld:

chown -R httpd.conf:httpd.conf httpd.conf
chown -R mod_php.conf:mod_php.conf mod_php.conf
chown -R php.ini:php.ini php.ini

Ook gebruik je de output van `ls` als invoer en wanneer een item dus spaties bevat
dan word die opgesplitst in meerdere tokens.

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.