Sleepwet Referendum - Waarom tegen stemmen

Door fvdberg op woensdag 14 maart 2018 21:00 - Reacties (16)
Categorie: -, Views: 4.112

In mijn omgeving hoor ik veel onbegrip over het referendum over de sleepwet.

Vooral oudere mensen snappen niet wat het issue met de sleepwet is, en begrijpen niet waarom daar een referendum over moet zijn. en hebben die mening gebaseerd op wat ze bij de NOS horen en in de krant lezen. De moeite er in te verdiepen om een onderbouwde voor of tegen stem te doen hebben ze ook geen zin in.

Wat is de sleepwet

De sleepwet of aftapwet is de benaming voor de wet waar een wetsvoorstel voor ligt. De inhoud van de wet heeft verstrekkende gevolgen voor de privacy van Nederlanders die het internet gebruiken.

De wet, die officieel “wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten” heet, moet een vervanging zijn voor de verouderde wet die volgens de overheid niet geschikt voor de tegenwoordige digitale communicatie.

Vernieuwing is toch goed?

Op zich is het goed dat er een nieuwe wet komt, de huidige is inderdaad verouderd.
Het grote probleem is echter dat de dienst te veel vrijheden krijgt binnen de wet in mijn ogen.

De wet zorgt er namelijk voor dat de kans aanwezig is dat je wordt afgeluisterd en wordt gehackt door de overheid zonder dat je verdachte bent.

Bovendien wordt alle data die wordt verzameld door de inlichtingen en veiligheidsdiensten 3 jaar bewaard. De bewaartermijn is in mijn ogen te lang. Ook denk ik dat die bewaartermijn juist de verzamelde gegevens in de praktijk onbruikbaar maakt.

Vervolgens mag de overheid deze gegevens ook delen met buitenlandse overheden waar andere bewaartermijnen gelden.

Dit delen mag zonder verdere controle gedaan worden. De data hoeft dus niet eerst geanalyseerd te worden door Nederlandse diensten. Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat jouw data en informatie zomaar bij bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid kan komen te liggen.

Door die gegevens vervolgens op te vragen is een omweg om in theorie de data oneindig lang te kunnen bewaren.

Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden

Deze wet is van toepassing op alle geautomatiseerde apparaten. Dit houdt dus in dat de overheid zichzelf toegang kan verschaffen tot al jouw apparaten. Denk bijvoorbeeld aan je telefoon, smart-tv, computer, tablet, laptop enzovoort.

Data of back-ups op een NAS, online opslag of (bedrijfs)netwerk zetten maakt dus dat ook deze gehackt mag worden en dus geïndexeerd mag worden.

het afluisteren en hacken zonder dat je verdachte bent is in mijn ogen een ernstige schending van privacy en brengt bovendien potentiële gevaren met zich mee in de toekomst.

Wat zijn de potentiele gevaren?

Om als voorbeeld te geven: De overheid kan op deze manier een beeld maken van je persoonlijkheid, politieke voorkeur en geloof. Hiermee kunnen ze bepalen of je een gevaar bent voor de samenleving.

Profiling

Wie een beetje geschiedkundig ingesteld is weet dat o.a. registratie van geloof iets is wat al eerder is misbruikt.

In januari 1941 moesten alle joden zich melden voor registratie.

Vrijwel iedereen gehoorzaamt. Want wat gebeurt er als je weigert? En waarom zou je niet uitkomen voor je afkomst?

Later maakt de registratie het de Duitsers makkelijker om de maatregelen tegen de joden uit te voeren.

Kerken en moskeeën gebruiken tegenwoordig digitale administraties, ontvangen bedragen van rekeningnummers. Dit betekend dat dit door de overheid geïndexeerd kan worden op de diverse manieren, door af te luisteren... Door te hacken... Door profielen te schetsen..

Betaal je dus aan een kerk, moskee of andere instelling/stichting/vereniging die direct te linken is aan een geloof, politieke voorkeur, of andersoortige groep dan is dat een reden om dat aan je profiel toe te voegen, en hoewel de gegevens maar 3 jaar bewaard mogen worden kan zo'n profiel ook zonder die data bewaard blijven.

Er zijn nog meer voorbeelden van profiling te noemen, maar ik beperk me even tot de al eerder misbruikte registratie van geloof. Andere voorbeelden graag in de comments.

Maatregelen om te voorkomen dat de overheid informatie over je internet gedrag vergaart

Wanneer inlichtingendiensten jouw data willen hebben lukt ze dit heus wel. Het is nagenoeg onmogelijk jezelf onzichtbaar te maken voor de inlichtingendiensten.
Er zijn momenteel wel een aantal goede opties maar zelfs onder de huidige wetgeving hebben de inlichtingendiensten al voldoende methodes om ook dan jouw data in te zien na toestemming van de officier van justitie.

Immers is ons modem in nagenoeg alle gevallen niet ons eigendom, maar van onze internet provider, Hier zit dus een backdoor op en dat is ons zwakste punt.

Om die reden ga ik deze kennis dan ook niet delen. Immers het ondermijnen van de huidige wet werkt positief voor de acceptatie van de sleepwet.

Er zijn wel een aantal methodes die ik ethish gezien graag deel omdat ik voorstander ben van vrijheid van meningsuiting, en een voorvechter van privacy ben.

De belangrijkste:

VPN

Een VPN is een zeer goede oplossing als je wilt voorkomen dat overheidsinstanties jouw dataverkeer gemakkelijk kunnen aftappen. Uiteraard moet deze VPN wel naar een land lopen waar er geen banden zijn met Nederland en een land waar loggen niet verplicht is en dus ook niet gebeurt.

Natuurlijk is het zo dat wanneer overheidsinstanties jou echt willen aftappen en informatie over jou zoeken, ze echt wel een methode vinden om jouw data in te zien.

Maar wanneer iemand in jouw wijk bijvoorbeeld verdacht is, maakt de nieuwe sleepwet het mogelijk dat ook al jouw data wordt afgetapt. Wanneer je internetverbinding via een VPN verloopt zullen ze alleen versleutelde data tegenkomen in jouw internetverkeer.

Dit is ook weer een trigger, zie het eerdere kopje profiling, In het kader waarom zou je een VPN gebruiken als je niks te verbergen hebt?

Simpel, omdat je normaal gesproken onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is, en je niet mee hoeft te werken aan je eigen veroordeling.

Om die reden is het wijs om een VPN met een automatische kill switch te gebruiken, een VPN service is door het beginpunt te blokkeren eenvoudig ontoegankelijk te maken en dus uit te schakelen.

Zonder kill switch zal je op dat moment je eigen verbinding weer gebruiken. Met als gevolg dat je data weer zichtbaar is.

Vele bedrijven gebruiken VPN om thuiswerken te faciliteren of locaties te koppelen.

Een VPN valt best wel op als je Deep Packet Inspection gebruikt en is dus redelijk eenvoudig te flaggen in een profiel. Als je niets te verbergen hebt maar enkel privacy wenst zie ik die flag niet als een groot probleem. Zeker niet als iedereen dat gaat doen.

Ook heeft de overheid daarmee nog steeds de mogelijkheid om je apparatuur te hacken, en zo toegang tot je netwerk te krijgen. Als je daadwerkelijk een potentieel gevaar bent zet een VPN ze niet buiten spel.

Nogmaals ik heb weet van andere opties die ook dat kunnen voorkomen, maar die ga ik bewust niet delen. De onderbouwing daarvan lijkt me logisch. Ook graag niet delen als reactie hierop.

Grootschalig afluisteren is niet effectief.

Bij de meeste aanslagen blijken de daders bekend te zijn bij inlichtingendiensten of bekend te staan als jihadist.

Potentiële aanslagplegers die al bekend zijn, hoeft je niet op te sporen door grootschalig het internet af te luisteren. Ook onder de huidige wetgeving is het al mogelijk gericht verdachte personen op internet af te luisteren.

De Raad van Europa heeft onderzoek gedaan naar grootschalig afluisteren en concludeert onomwonden dat "massasurveillance geen effectief middel is in de strijd tegen terrorisme of georganiseerde misdaad in vergelijking met traditionele, gerichte surveillance". Ook het doorzoeken van gegevens met profielen om terroristen te vinden is niet effectief.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateert: "Omdat elke terroristische aanslag uniek is, is het nagenoeg onmogelijk om een goed profiel te maken. In combinatie met een gering aantal aanslagen levert dit te hoge foutpercentages op."

Bij de aanslagen in Barcelona hebben de daders offline gecommuniceerd juist om ontdekking te voorkomen. De aandacht voor dit soort dreigingen kan verslappen als de AIVD druk is met het afluisteren van de rest van Nederland. Om die reden adviseer ik een VPN. De terroristen gebruiken al lang andere technieken die ik bewust niet ga noemen.

Gebrekkig toezicht

Verregaande bevoegdheden verdienen extra goed toezicht. Dat ontbreekt in deze wet.
Voor de bevoegdheden moet een speciale commissie toestemming geven, maar die mag niet alle informatie inzien en kan daarom onmogelijk een afgewogen oordeel geven.

Achteraf mag de toezichthouder CTIVD de inlichtingendiensten controleren, maar die mag weer geen bindende adviezen geven. Instanties als de Raad van State, de CTIVD en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben er op gewezen dat het toezicht onder de maat is.

Met die kritiek is niets gedaan.

In strijd met mensenrechten

Ongerichte massa-surveillance is in strijd met fundamentele mensenrechten. Afluisteren van mensen is alleen toegestaan als het duidelijk is afgebakend, zowel in tijd als in categorieën personen.

Het Europese Hof heeft in 2008 het grootschalig afluisteren door de Britse regering vanwege het abstracte begrip "nationale veiligheid" als onrechtmatig bestempeld.

Intimiderend en zelf censuur

Er gaat een intimiderende werking van de wet uit. Grootschalig afluisteren van internet zal mensen voorzichtiger maken. Je weet nooit of de autoriteiten meekijken bij wat je op internet doet.

Een onderzoek van de universiteit van Californië laat zien dat na de Snowden-onthullingen, pagina's met terrorisme-gerelateerde onderwerpen 20% minder werden bezocht.

Een ander onderzoek laat zien dat 34% van de mensen terughoudender op internet wordt door het grootschalig afluisteren.

Volgens de onderzoekster "dwingt de angst voor overheidscontrole tot een vorm van zelfcensuur die we normaal in politiestaten zien".

Oftewel het gaat in tegen de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Totalitaire infrastructuur

Met de nieuwe wet wordt een mogelijkheid geboden om een infrastructuur op te tuigen om de gehele bevolking in de gaten te houden.

Er komen aftappunten bij internetknooppunten en mogelijk bij (tech-)bedrijven of instellingen.

Er komen grote opslagsystemen bij de AIVD en software om alle gegevens van Nederlanders te koppelen en analyseren.

Dit is de infrastructuur die je verwacht in totalitaire regimes. Ook democratisch gekozen leiders kunnen die infrastructuur inzetten voor eigen doelen, zoals bijvoorbeeld de Turkse situatie laat zien.

DNA databank
Een ander gevoelig punt is de DNA databank.

Waarom geen landelijke databank met DNA van alle Nederlanders? Zou een onderzoek als dat naar de moord op Marianne Vaatstra dan niet eerder afgerond zijn geweest?

Ja. een lijst met mogelijke daders had verkregen kunnen worden als er voldoende familieleden van de verdachte al in de databank had gezeten.

Echter zijn dat er zo verschrikkelijk veel als je over alle Nederlanders filtert dat die groep zo groot is dat zelfs de dader een speld in een hooiberg was geweest.

In het boek "Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote" uit 1993 van Hans Vogels en Willy Ivits wordt bovendien ook nog eens cijfermatig bewezen dat iedereen van Karel de Grote af moet stammen.

Echter heeft ook de dader vrijwillig meegewerkt aan de oproep om DNA af te staan,

Het niet afstaan maakt je bij een dergelijk onderzoek namelijk ook verdacht. Als er geen match is blijven die over die niet hebben meegewerkt..

Oftewel Sociale druk.
Niks DNA databank.

Dit maakt dat een hele grote databank aan leggen met al ons DNA enkel een grote kostenpost is.

Bovendien is er al een DNA databank, een ieder die langer als 4 jaar celstraf krijgt moet al verplicht DNA af staan. Hierdoor is de databank van de politie al best wel fors, Indien jouw DNA-materiaal er al in zit zou dat dus zomaar een geleide kunnen zijn richting je broer of zoon.

Tegelijkertijd is onze kennis van DNA ook weer niet zo groot dat we op grote schaal profielen kunnen vergelijken, zeker niet wanneer we teveel profielen hebben. Op dit moment kan wat gezegd worden over geslacht, etnische herkomst en oogkleur, maar verder is het allemaal nog redelijk dark matter.

Een bevolkingsbrede DNA-databank is niet gewenst, niet werkbaar en zal ook onvoldoende opbrengen.

Ik hoop dat ik een ieder heb kunnen overtuigen van het nut van de tegen stem volgende week, Delen is lief!

Internationaal betalen

Door fvdberg op maandag 12 februari 2018 18:27 - Reacties (8)
Categorie: -, Views: 2.294

Je zou verwachten dat internationaal betalen steeds makkelijker en goedkoper wordt, Niets is minder waar. Ondanks het mooie SEPA systeem is er feitelijk nog niets verbeterd

Vandaag nog moest ik een bedrag overmaken naar polen in poolse zloty. Ik log in bij KNAB, en kan nergens de valuta selecteren. Navraag leerde dat ik daarvoor een formulier moest invullen en terug moest mailen.

Kosten: 15 euro plus 0,1% procent, en geen woord over de wisselkoers.

ok die 15 euro maakt het duur maar wat moet dat moet. Ik formulier ingevuld, wat blijkt: KNAB ondersteund geen SEPA overboeking in PLN.

Advies van KNAB: probeer een andere bank.

Informatie ingewonnen bij andere banken en overal worden dergelijke hoge tarieven gevraagd, wel flink lager als KNAB maar toch alle anderen ondersteunen PLN wel.

Omdat ik niet kan wachten tot ik een zakelijk account heb bij een andere bank toch eens verder gekeken. Ik kwam bij Transferwise uit.

Bij transferwise maak je een account aan, je voert de gegevens van de ontvangende partij in en kan vervolgens betalen met ideal, creditcard en nog een aantal andere opties. Transferwise is zonder extra ‘verborgen’ kosten zo als de wisselkoers die door de banken gehanteerd wordt.

Ik was uiteindelijk nog goedkoper uit ook als bij de bank met iets meer als 2 euro aan kosten.

Mijn advies? SEPA betalingen die niet in EUR gaan of andere internationale betalingen gewoon lekker via transferlink doen. sneller, gebruiksvriendelijk en veel goedkoper als via je eigen bank.

Hier kan je een account aanmaken: http://bit.ly/2EBnacc
Via deze link krijg je 1 gratis internationale overboeking (tot £500)

Ouders van tegenwoordig...

Door fvdberg op zaterdag 21 oktober 2017 12:25 - Reacties (52)
Categorie: -, Views: 7.880

Woord vooraf:
Niet geschikt voor ouders van nu die hun kinderen klein houden, dit artikel kan hard aankomen!
Het artikel is buiten mijn mening ook echt op feiten gebaseerd, en om te voorkomen dat er in de discussie oorlog uit breekt 1 regel: Alles dient onderbouwd te zijn.

Zo nu van start

Vanmorgen was het weer eens zo ver, Er ging een opsporingsbericht met foto over de Facebook en de lokale app groepen heen dat zoonlief gisteren om 22.00 naar een feestje ging, en nog niet was thuisgekomen.

Als je hier iets over zegt als heb even geduld en wacht even af voor je begint te alarmeren beginnen de ouders weer te piepen dat je de kinderen wel kan vertrouwen maar de wereld niet.

Natuurlijk heb je het recht om bezorgd te zijn als je wakker wordt en je zoon nog niet thuis is, echter waarom moet gelijk alles en iedereen op de hoogte worden gesteld?

Ik snap wel waar het vandaan komt, maar dat betekend niet dat ik het er mee eens ben.
De oorzaak is de huidige trend sinds grofweg 2000 in opvoeden.

Kinderen van tegenwoordig worden compleet anders opgevoed als ik in de jaren 80/90.
Kinderen worden zo lang mogelijk klein gehouden en tot in den treure beschermd.

En ja ik heb praktijkvoorbeelden:

Wanneer een kind iets verkeerd doet en straf krijgt van de begeleider bij de scouting zijn de ouders in staat om het kind ondanks deze straf gewoon mee te nemen, want mijn kind doet zo iets niet. en in geval van corvee: mijn kind hoeft geen WC te boenen.

Let op: we hebben het hier over kinderen van 12 t/m 16 jaar! die worden vaak nog door de ouders gehaald en gebracht...

Als wij later thuis kwamen (wij werden niet gehaald/gebracht, wij hadden een fiets) en mijn ouders vroegen waarom we zo laat waren en we zeiden dat we straf gehad hadden dan was het enige wat ze er over zeiden dat we het dan wel verdiend zouden hebben. en als de reden ook hun echt te ver ging kregen we er thuis nogmaals straf bovenop.

Dit ging precies hetzelfde met school.

Vanaf een jaar of 16 mochten we stappen en vertrouwen moesten we verdienen.

In het begin kregen we tijden opgelegd, en hier hielden we ons aan, maar dit werd steeds ruimer tot het vertrouwen er was en er geen tijd meer was. Vaak gingen we pas naar huis als de zon op kwam.

Er waren 2 regels: 's avonds een vent, 's ochtend een vent, oftewel als er familiaire zaken op zondag gepland waren was het stappen geen excuus. hoe brak ook je ging gewoon mee of hielp gewoon mee.
En als je thuis kwam deed je dat zo stil mogelijk.

Hoe gaat dit nu?

Ouders hebben geen tijd meer om op te voeden, en laten dit aan anderen over, De school, de voetbal, de scouting,, Wanneer ze wel tijd hebben gaan ze in de overdrive, en alles wat kan worden bemoederd of bevaderd wordt dat ook.

Elke negatieve eigenschap wordt ontkent of weggepoetst met een positievere eigenschap, elk potentieel risico wordt uit de weg genomen. Het antwoord op slechte cijfers door slecht gedrag is bijles of een diagnose laten stellen als ADHD. en slechte cijfers door slecht presteren wordt ook genegeerd, bijvoorbeeld een tekening dieop school gemaakt en beoordeeld is. Deze wordt als een waar kunstwerk gezien in plaats van dat er positieve adviezen op komen zo als: ik zou er de volgende keer de lijnen wat strakker zetten of er wat meer kleur in brengen.

Met andere woorden: Kinderen zijn niets meer gewend, en hebben enkel aan de kromme verwachtingen van de ouders moeten voldoen (meer een ideaalbeeld als verwachting) Maar deze kinderen kunnen daardoor vervolgens niet aan de verwachtingen van de maatschappij waar ze in terecht zullen komen voldoen.

Wat je vervolgens ziet gebeuren is dat kinderen die zodra ze eindelijk onder het juk van hun ouders vandaan komen gewoon nog niet klaar zijn voor de echte wereld. Dit met allemaal problemen als gevolg, en daarnaast kunnen ze niet tegen kritiek, net als hun ouders dat ook niet kunnen.

En dat is ook bewezen: Er zijn nog nooit zo veel kinderen geweest met een diagnose. Maar ook zijn er zeer veel 20'ers die een burn out hebben, stress vertonen en/of bij de psychiator lopen. De kosten van de GGZ voor deze categorie zijn nog nooit zo hoog geweest.

Met andere woorden: De conclusie dat ouders de teugels moeten laten vieren, en dat hun kinderen niet klaar zijn voor de toekomst is gewoon terecht.

Mijn mening? Kinderen van nu zijn mietjes en ouders van nu ontkennen alles.

Kinderen worden klein gehouden tot na hun 18e, en het wangedrag buiten het zicht van de ouders wordt ontkent. In veel gevallen (gezonde ontwikkeling in mijn ogen) breken kinderen zelf los rond hun 16e, ze gaan zich er tegen verzetten. maar waar de ouders dat ook toe moeten laten gebeurt dat niet, nee als dat gebeurt schreeuwen de ouders moord en brand.

Help mijn kind is om 10.00 nog niet thuis! hij is om 22.00 weg gegaan gister avond

Als voorbeeld:

Af en toe pakten we de trein naar Amsterdam om 22:30, en gingen stappen.

Vervolgens hadden we met wat geluk de nachttrein van 06.00 naar Leiden, en daar dan wachten op de eerste bus die op zondag pas tegen 8 uur ging. Dus wachten we tot een uur of 7 de winkels open gingen. daar dronken we nog een bak koffie. Omdat we vanaf een centrale plek weg gingen moesten we vanaf die plek ook weer naar huis fietsen, of je kreeg bij iemand thuis nog wat drinken en een boterham aangeboden of wat dan ook.

maar ook in de stad, soms bleef je elders slapen en na het ontbijt ging je naar huis.

dus om 10.00 nog niet thuis zie ik echt niet als een issue.

En ja in die tijd konden we SMS en, en dat deden we niet eerder als dat zij dat deden. Daar dachten we niet aan. Tegenwoordig zitten ouders en kinderen de hele dag op de whatsapp. Welke vrijheid

Ouders van nu moeten hun grote waffel gewoon eens houden, niet alles afzwakken, de teugels losser durven doen en wat meer vertrouwen hebben.

En nog een voorbeeld van zaken in de media die ouders extreem angstig maken:

De moord/verkrachting op Anne Faber:

Als Anne daar niet gefietst had, dan had de dader de dochter van iemand anders verkracht/vermoord.

Met andere woorden: je moet de oplossing niet zoeken in een excuus als "ze fietste alleen" of "als ze een andere route had genomen..." De verkrachting/moord voorkom je er niet mee, enkel de persoon die verkracht/vermoord wordt.

Wil je dit kunnen voorkomen dan moet je het in de begeleiding van dat soort mafkezen zoeken. En ja dit soort zaken bespreken hoort bij de opvoeding. oftewel er lering uit trekken.

Maar er krampachtig op reageren als avondklokken instellen. extreem gaan controleren of extra zorgen gaan maken of maatregelen nemen... dat werkt enkel negatief voor alle partijen. zowel psychisch op dat moment als in de toekomst.

Nawoord:

Ouders die hun kinderen wel normaal opvoeden hoeven zich niet aangevallen te voelen.
Ouders die zich aangevallen voelen: Graag enkel reageren met onderbouwde reacties, Dit ter voorkoming van een oorlog in de comments.

Belastingdienst - Leuker kunnen we het niet maken

Door fvdberg op woensdag 29 maart 2017 15:52 - Reacties (22)
Categorie: -, Views: 7.590

Dit keer een blogje over de belastingdienst. en dan specifiek de invloed van het toetsingsinkomen op de toeslagen.

Zaken als toeslag waar je recht op kunt hebben zijn een leuke aanvulling op de huisrekening.
Denk aan Zorgtoeslag, Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag en als je huurt Huurtoeslag.

Toeslagen moet je zelf of samen met je toeslagpartner aanvragen.

Let op: als je huurt is je inwonende vriendin zonder samenlevingscontract en waar je geen kinderen mee hebt geen partner! Gelijk een leuk moment om ook eens financieel te berekenen of trouwen/een samenlevingscontract interessant is!

Bij het aanvragen van toeslagen moet je o.a. het verwachte toetsingsinkomen opgeven. Een goede indicatie daarvoor zijn bijvoorbeeld de belasting aangifte van het jaar ervoor of je laatste jaaropgave. Voor de zekerheid zou ik het wel iets naar boven bijstellen. waarom? daar kom ik later op terug.

De belastingdienst schat vervolgens in de jaren nadat je het aangevraagd hebt het gezamenlijke toetsingsinkomen op basis van gegevens die bij hun bekend zijn. Controleer dit dus altijd wanneer je eind November de brief krijgt. Indien nodig kan je het bijstellen door zelf de correcte waarden door te geven.

Maar doordat dit vooraf gedaan wordt betekend het automatisch dat wanneer er iets wijzigt je dit ook actief moet doorgeven!

Zeker zaken waardoor het gezamenlijke inkomen stijgt! Want het bedrag van de toeslagen daalt rap!

Denk bijvoorbeeld aan overuren die uitbetaald worden, een bonus, of een loon wijziging, maar ook zaken als aankoop van een huis met hypotheek of een schuld bij het DUO

Dit kan tot 5 jaar terug doorwerken. Het kan dus zomaar zijn dat je nu in 2017 over 2013 terug mag gaan betalen omdat het toetsingsinkomen toch hoger is uitgevallen.

Ik geef zelf om die reden mijn toetsingsinkomen liever wat hoger op zodat ik nu minder krijg, maar zodra ik in Maart belasting aangifte heb gedaan corrigeer ik het gelijk voor zowel mijzelf als mijn toeslagpartner

Dan krijg je namelijk het verschil alsnog! En dit zonder het risico dat je terug moet betalen. behalve natuurlijk als er iets in je aangifte niet klopt.

Heb jij of je toeslagpartner om wat voor reden dan ook nog geen toeslagen aangevraagd, doe dit alsnog! Hoewel de belastingdienst wel tot 5 jaar terug mag corrigeren mogen wij als burgers dat niet. Dit kan nu namelijk nog maar tot 1-1-2016 Als je geen uitstel hebt aangevraagd over 2015!

Je gooit daarmee het recht op de toeslag weg terwijl je er als je hem toen had aangevraagd gewoon recht op had gehad. Kinderachtig, maar helaas. Zelfs een bezwaar indienen gaat je niet helpen om dit alsnog te krijgen. Regels zijn immers regels.

No-Reply

Door fvdberg op woensdag 14 december 2016 13:09 - Reacties (21)
Categorie: -, Views: 7.725

Nog steeds zijn er bedrijven die zich verschuilen achter no-reply mail adressen.
Klachten kunnen ingediend worden per telefoon of mail formulier op de website.
Wanneer je belt kan er niets voor je gedaan worden.

Stuur maar een email naar klachten@

Als reactie krijg je deze:
Geachte mevrouw/heer,

Bedankt voor het melden van uw klacht.

We waarderen het dat u de moeite heeft genomen uw klacht te melden. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

U ontvangt binnen 3 weken na ontvangst van uw bericht onze reactie.

Met vriendelijke groet,

(bedrijfsnaam)
Afdeling Klachten
Verzonden (uiteraard) vanaf een no-reply mail adres

Wat nu snelle behandeling van klachten?

Hier op stuur je na 3 weken zonder enige reactie een ingebrekestelling terug. En ondertussen volgt de eerste aanmaning.

Deze gooi je naast je neer… immers schort de ingebrekestelling de betalingsverplichting op.

10 maanden later staat de deurwaarder aan de deur met een Dagvaarding.

Je belt de deurwaarder op en deze verwijst je terug naar het bedrijf.

Je belt het bedrijf, en deze wimpelt je wederom af naar klachten@.

Van ellende betaal je het inmiddels flink opgelopen bedrag omdat je geen zin hebt in nog meer kosten en tijd in deze ellende te investeren. Al die telefoontjes en acties kosten immers ook geld en tijd.

Vervolgens bel je er achteraan op het moment dat alles contractueel weer goed loopt en je komt wederom in dezelfde loop uit omdat je restitutie wil van de onterecht in rekening gebrachte incasso kosten, buitengerechtelijke incasso kosten, rente, salaris gemachtigde en dagvaardingskosten.

Achteraf bekeken had je beter niet kunnen betalen, wel een dag vrij moeten nemen en met het hele dossier naar het kantongerecht moeten gaan.

Beste Overheid, instanties, bedrijven e.v.a.

Wanneer dringt het nou eens tot jullie door dat dit soort zaken niet in het voordeel werken, en de klant hier de rekening voor betaalt?

Verbied no-reply email adressen, neem telefoon, post en email serieus!

Afdelingen welke niet telefonisch bereikbaar zijn, die zijn niet van deze tijd!
Stop met negeren van de wet
Stop met misbruik van incasso bureau’s
Stop met misbruik van de rechtbank.

Handel gewoon de klachten af en neem ingebrekestellingen serieus!

Er is een probleem en dat moet worden opgelost conform de wet. Maar wel op een menselijke manier.

Reageren mag hier uiteraard